Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linköping förr och nu

Skapad 2021-01-26 12:01 i Rosendalsskolan Linköping
Skildringar av livet förr och nu.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Visst är det spännande att höra hur människor levde förr i tiden! Det ska vi lära oss mera om nu. Hur var det att vara barn i Linköping för 100 år sen? Hur var det i skolan? Vad åt man? Vad lekte man för lekar? Hur bodde man? Hur såg deras kläder ut? Var arbetade föräldrarna? Detta och mycket mera kommer du får lära dig de kommande veckorna.

Innehåll

Syfte:

Du ska få lära dig:

 • hur livet i Linköping såg ut för hundra år sedan. 
 • hur det var att vara barn och gå i skolan.
 • hur det var att vara vuxen och vart de vuxna arbetade.
 • hur man bodde och hur man var klädd.
 • vad man åt och var handlade man sin mat.

Undervisning:

Vi ska:

 • se filmer, titta på bilder och läsa olika texter om hur det var att leva  för 100 år sedan. 
 • jämföra hur det var att leva förr jämfört med nu. Finns det skillnader och likheter?
 • läsa texter.
 • skriva texter enskilt och gemensamt. 
 • lyssna på berättelser från förr.
 • leka lekar som barnen lekte förr.
 • ha gemensamma diskussioner.
 • eventuellt gå på studiebesök.
 • rita och skriva enkla fakta och texter gemensamt och enskilt.

Konkretiserade mål: 

 • Kunna berätta något om hur det kunde vara att vara barn för 100 år sedan.
 • Kunna berätta om några likheter och skillnader i vårt sätt att leva nu och då inom områden som mat, kläder, hem och skola.
 • Kunna berätta något om kristendomens roll förr i tiden.
 • Kunna berätta om viktiga arbetsplatser som fanns i i Linköping för 100 år sedan.

Bedömning: 

Under arbetets gång kommer du bedömas på din förmåga att:

 • kunna läsa och förstå olika texttyper.
 • kunna samarbeta och skriva om vad du lärt dig.
 • kunna göra någon jämförelse mellan livet förr och nu med ord och bild.
 • kunna berätta hur naturen och miljön har påverkat hur människor bor och arbetar här i Linköping.
 • muntligt redovisa vad du har lärt dig inför en grupp.

För att redovisa dina kunskaper:

 • ska du få göra ett collage tillsammans med några klasskamrater. Där ska ni skriva faktatexter och kombinera detta med bilder. Ni ska sedan muntligt redovisa detta inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

Sv SO SvA
Tema: Linköping förr och nu

Du uppnår inte godtagbara kunskaper.
Du är på väg att nå målet.
Du har nått målet.
Du har mycket väl nått målet.
Berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
 • SO   3
Du kan inte berätta något om hur man levde för 100 år sedan.
Med stöd av en vuxen kan jag till viss del berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan utan stöd berätta några saker om hur man levde förr i tiden.
Jag kan utan stöd berätta många saker om hur man levde förr i tiden.
Jämföra livet för 100 år sedan med livet idag.
 • SO   3
Du kan inte göra någon jämförelse mellan hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Med stöd av en vuxen kan jag till viss del göra en jämförelse om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Jag kan utan stöd göra någon jämförelse om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Jag kan utan stöd göra flera jämförelser om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Kan utifrån närområdet beskriva beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
Du förstår inte hur natur och miljö kan påverka hur människor bor och arbetar.
Med stöd av vuxen kan du beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan på egen hand enkelt beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan på egen hand beskriva på ett utförligt sätt hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
Du kan söka information ur anvisad källa och du kan återge detta i en faktatext med egna formuleringar samt några ämnesspecifika ord.
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du visar inte att du kan skriva faktameningar.
Du kan med stöd skriva några faktameningar och sätta ihop det till en text.
Du kan skriva en enkel faktatext med egna formuleringar. Den text innehåller även några ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan skriva en utförligare faktatext med egna formuleringar och flera ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: