Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden- från demokrati till diktatur

Skapad 2021-01-26 12:24 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F Historia
Vilka viktiga händelser under Mellankrigstiden 1919-1939 leder fram till andra världskriget?

Innehåll

Under några veckor framåt ska du få lära dig om Mellankrigstiden 1919-1939. Du ska få träna din förmåga att:

- använda en historisk referensram då du tolkar mellankrigstiden, dess händelser, personer och utveckling.

- du ska få använda historiska begrepp och lära dig hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

- du ska få reflektera över användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Arbetsschema- Det här ska du göra!

 1.  Se filmerna om Mellankrigstiden

 

A)     Region Dalarna / MELLANKRIGSTIDEN - 1918-1939 (sli.se)

Välj Skolfederationen och Borlänge på inloggning.

B)     ILT Inläsningstjänst (inlasningstjanst.se)

C)     Begreppa - ILT Inläsningstjänst (inlasningstjanst.se)

 

2.Arbeta med uppgifterna som hör till boken Levande historia 9.

Läs eller lyssna på s. 32-38 samt gör uppgifterna i arbetsboken s. 17-20.

Du kan svara i boken eller digitalt. Lämna in.

 

  3.Arbeta med uppgifterna:

a)     Begrepp

b)     Demokrati och Diktatur.

c) Arbetslöshet och Politik

Lämna in när du är klar! Repetera och prata med mig!

 

4.  

Bedömning: Du visar din kunskap genom Test i Digiexam eller att vi kommer överens om annat.

Mvh Linda Sandberg

Uppgifter

 • Uppgift 1- Frågorna till boken Levande historia 9, mellankrigstid

 • Uppgift 2- Begrepp

 • Uppgift 3- Demokrati eller diktatur

 • Uppgift 4- Arbetslöshet och politik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: