Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & Örat, Ljus & Ögat

Skapad 2021-01-26 12:31 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete kring ljus och ljud, syn och hörsel, ögat och örat.
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Arbete inom fysik och biologi med fokus på ljus och ljud, syn och hörsel, ögat och örat.

Innehåll

Vi arbetar med fysikaliska och biologiska fenomen som har med ljus och ljud, syn och hörsel, samt ögats och örats uppbyggnad.

Vi läser i Gleerups, Fysik 4-6.

Vi gör experiment och undersökningar kring ljus och ljud.

Vi tittar på film.

Uppgifter

 • Olika experiment och undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Öra, öga, ljud och ljus

Biologi

Örats delar och funktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver arbeta lite mer med dina grundläggande kunskaper om örats delar.
Du har grundläggande kunskaper om örats delar. Du kan sätta ut några av örats viktigaste delar på en bild.
Du har goda kunskaper om örats delar. Du kan sätta ut örats delar på en bild.
Funktion
Du behöver arbeta lite mer med att beskriva hur det går till när vi hör.
Du kan, med hjälp av något namn på örats delar, på ett mycket enkelt sätt beskriva hur det går till när vi hör.
Du kan, med hjälp av flera namn på örats delar, beskriva hur det går till när vi hör.
Du kan, med hjälp av de flesta namnen på örats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi hör.

Ögats delar och funktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Du behöver arbeta lite mer med dina grundläggande kunskaper om ögats delar.
Du har grundläggande kunskaper om ögats delar. Du kan sätta ut några av ögats viktigaste delar på en bild.
Du har goda kunskaper om ögats delar. Du kan sätta ut ögats delar på en bild.
Funktion
Du behöver arbeta lite mer med att beskriva hur det går till när vi ser.
Du kan, med hjälp av något/några namn på ögats delar, på ett enkelt sätt beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge exempel på någon synnedsättning eller något hjälpmedel.
Du kan, med hjälp av flera namn på ögats delar, beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge exempel på någon synnedsättning och beskriva dess orsak. Du kan också berätta om något hjälpmedel som finns.
Du kan, med hjälp av namnen på ögats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi ser. Du kan ge ett par exempel på synnedsättningar och beskriva vad som orsakar dem. Du kan berätta om ett par olika hjälpmedel som finns.

Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ljud
Du behöver arbeta lite mer med att förklara vad ljud är.
Du har grundläggande kunskaper om ljud. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad ljud är och hur det uppstår. Du vet att starka ljud kan skada hörseln. I dina förklaringar använder du ett par av begreppen: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel, tinnitus,
Du har goda kunskaper om ljud. Du kan förklara vad ljud är och hur det uppstår. Du kan också beskriva skillnaden mellan höga och låga toner. Du vet att starka ljud kan skada hörseln. I dina förklaringar använder flera av begreppen: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel, tinnitus,
Du har mycket goda kunskaper om ljud. Du kan på ett tydligt sätt förklara vad ljud är och hur det uppstår. Du kan beskriva skillnaden mellan höga och låga toner, och förklara att det finns ljud vi människor inte kan höra. Du vet hur starka ljud kan skada hörseln. I dina förklaringar använder de flesta av begreppen: molekyl, vågrörelse, regelbundna svängningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel, tinnitus, .
Ljus
Du behöver arbeta lite mer med att förklara vad ljus är.
Du har grundläggande kunskaper om ljus. Du kan på ett enkelt sätt förklara vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. I dina förklaringar använder du ett par av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex.
Du har goda kunskaper om ljus. Du kan förklara vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan också ge något exempel på ljus vi inte kan se. Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man kan använda sig av reflexer, speglar och linser. I dina förklaringar använder du flera av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt, närsynt, radio/mikro-vågor, infrarött, synligt ljus, ultraviolett, röntgen, gammastrålning.
Du har mycket goda kunskaper om ljus. Du kan på ett tydligt sätt förklara vad ljus är, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan ge flera exempel på ljus vi inte kan se. Du kan förklara hur reflexer, speglar och linser fungerar och hur man kan använda sig av dem. I dina förklaringar använder du de flesta av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, ljusstrålar, lins, reflex, konvex, konkav, spridningslins, samlingslins, brännpunkt, översynt, närsynt, radio/mikro-vågor, infrarött, synligt ljus, ultraviolett, röntgen, gammastrålning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: