Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger

Skapad 2021-01-26 12:54 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Barnen har på senaste tid visat intresse för färger. Vi har valt att börja med grundfärgerna röd, grön, gul och blå. Sen får vi se vad projektet utmynnar i, om vi fortsätter med fler färger. Vi arbetar med en färg i taget för att barnen ska kunna ta till sig om just den färgen.

Innehåll

NULÄGE Hur ser det ut i barngruppen idag? Vilka behov ser vi? Vad är barnen intresserade av?

Barnen är intresserade av färger, fråga ofta vilken färg en viss sak har eller vilken färg det är på exempelvis bananen. Några av barnen har viss koll på några färger medan de flesta kan någon färg men inte riktigt kopplat ihop exempelvis blå med blått papper.

SYFTE

Syftet är att barnen ska få insikt i och lära sig om färger, framförallt grundfärgerna blå, gul, grön och röd. Men även lusten till att använda, blanda och experimentera med färg. 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar? Pedagoger - Var är vi och hur går vi vidare? (Kontinuerlig dokumentation som skrivs in under varje reflektionstillfälle i reflektion och analysfältet i Unikum) Barn - Vad säger och visar barnen? Har vi fått med deras tankar och idéer?

Allt vi gör, både i planerad undervisningen men även i stunden, dokumenteras med bilder och textstöd. Alla är ansvariga för att det dokumenteras men förskolläraren står för det största ansvaret. 

SAMPLANERING – didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Mål

Att barnen ska få större förståelse för de olika färgerna.

Vad (innehåll)?

Vi experimenterar med olika färger. Målar, pysslar, pratar om, färdiga lådor med en färg i varje. Sorterar i olika färger

Hur (form)?

Vid målning får barnen använda den färg vi arbetar om just nu. Barnen får vara med och sortera leksaker i färgordning. Vid varje samling pratar vi om den färgen som är aktuell just nu.

Vem/vilka (aktör)?

Barnen och vi pedagoger

Var (ute-inne-rum-plats)?

Överallt och hela tiden

När (tid)?

På förmiddagarna

UTVÄRDERING VID PROJEKTETS SLUT Vad har vi gjort?, vad har hänt i gruppen?, vad tycker/upplever barnen?, vad har vi lärt oss och vad behöver vi utveckla/förändra i vårt vidare arbete?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: