👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9a arbete med historiebruk

Skapad 2021-01-26 12:59 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Historia
Här lämnar ni in arbetet gällande historiebruk. Deadline fredagen den 29 januari

Uppgifter

  • Arbetet gällande historiebruk

Matriser

Hi
9a arbete med historiebruk

Rubrik 1

Ej godtagbara kunskaper (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Aspekt 1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Ny rubrik

Ej godtagbara kunskaper (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A