Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2021-01-26 13:04 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
Hur skriver man siffrorna rätt? Vad är 10-kamrater? Hur delar man upp tal? Vad betyder likhetstecknet? Det är en del av det vi kommer att arbeta med i matematiken i årskurs 1.

Innehåll

Mål för arbetsområdet 

När du jobbar i matematiken jobbar du mot målen i årskurs 3.

Det du förväntas lära dig är att:

 • kunna skriva siffrorna rätt.
 • kunna dela upp talen 1-10
 • kunna 10-kamraterna.
 • förstå likhetstecknets betydelse.
 • kunna dubbelt och hälften
 • kunna större än > och mindre än <.
 • förstå additionsbegreppet.
 • förstå subtraktionsbegreppet.
 • kunna skapa olika enkla mönster i färg och form.
 • kunna mäta med föremål och linjal, hela centimeter.

Bedömning 

Du visar vad du lärt dig genom arbetet i matematikboken Prima, samt dess avstämningstest som finns efter resp. kapitel. Du kommer även få visa dina kunskaper genom muntliga och praktiska uppgifter fortlöpande under hela läsåret.

Du kommer även bedömas utifrån skolverkets bedömningsstöd i matematik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: