👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2021-01-26 13:06 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola F
Varje onsdag har vi skapande aktivitet för att träna finmotorik, följa instruktioner samt träna sin kreativa förmåga.

Innehåll

Pedagogisk planering

Fritidsavdelning: Falken

Läsår: HT21/VT22

 

Lärandemål

- Eleverna ska utforska olika material och tekniker för skapande.

- Utveckla sin kreativa förmåga. 

- Lära sig följa instruktioner i flera steg. 

Förmågor

- Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

- Träna sin finmotoriska förmåga.

 

Planering av utvärdering

Vi utvärderar hur det går varje vecka och önskar se en progression och att eleverna över tid kan ta fler och längre instruktioner kring skapande verksamhet. Vi tänker även utvärdera hur eleverna ökar sin självständighet i skapandet.  

Undervisning

Vi kommer att klippa, klistra, konstruera samt måla med olika material och tekniker. Skapandet tar sin utgångspunkt i elevernas  intresse och utifrån årstider och högtider. 

 

Resultat av utvärdering

Eleverna har uppnått alla lärandemål för skapande på Falken och personal är mycket nöjda med det. Personal anser  att framgångskonceptet att vi haft skapande varje vecka där alla måste delta, skapandet har vart varierande både i material och teknik och eleverna har vart delaktiga i genomgångar och genomförandet just för att träna på att följa instruktioner. Personalen medvetande om hur man presenterar ett skapande har varit avgörande. Eleverna har blivit mer självgående och vågar även utmana sig både i genomförande och kreativitet. Vi har haft ett span av skapandetekniker och detta har vart positivt. Vi ser att struktur och kontinuitet är viktigt för att få med alla och aldrig har vi upplevt någon form av negativ inställning till skapande. Eleverna vet vad personalen förväntar sig av dom. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -