Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2021-01-26 13:15 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
När du inte vet hur någonting ska göras så behöver du tydliga och enkla instruktioner. Det kan till exempel vara när du ska koppla in en dator, laga en maträtt eller spela ett spel. Under vecka 4 - vecka 9 lär vi oss att skriva instruerande texter.

Innehåll

Planering i: Svenska

Arbetsområdet: Instruerande texter

Årskurs: 4

Tidsplan: vecka 3 - 7


Lärmål – vad jag ska lära mig

Uppbyggnad

·       Att lära mig hur en instruerande text är uppbyggd

- r       - rubrik, materiallista, arbetsgång och eventuellt bilder

Språkliga drag

·       Att lära mig skriva instruktioner innehållande verb i imperativ

·       Att lära mig använda kommatering vid uppräkningar på korrekt sätt

Att lära mig skriva tydliga meningar

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att: 

 

- läsa instruerande texter
- formulera och kommunicera i tal och skrift
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·      

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • ·       Olika texter som jag kommer skriva enskilt och i par under arbetets gång
 • ·       Olika kooperativa övningar och diskussioner i par och i helklass
 • Bedömning av instruerande text som jag skriver i slutet av arbetsområdet. 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi arbetar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg:

Steg 1 – Syfte och uppbyggnad

Steg 2 – Språkliga drag

Steg 3 – Öva tillsammans

Steg 4 – Skriva på egen hand

Exempel på uppgifter/arbetssätt:

 • ·       Olika övningsuppgifter - Google classroom och stenciler
 • ·       Enskilt arbete, paruppgifter, gruppuppgifter, helklassuppgifter
 • ·       Olika diskussioner och kooperativa övningar 
 • ·       Kamratbedömning – 2 stars and 1 wish 


 

           

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: