Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Christmas Traditions in English-speaking countries

Skapad 2021-01-26 13:19 i Maria Parkskolan Helsingborg
Muntlig presentation på engelska
Grundskola 8 Engelska
Tillsammans med en kompis ska du förbereda och hålla en presentation på engelska för dina klasskamrater om hur man firar jul i ett engelsktalande land. Du ska presentera fakta om det engelsktalande landet. Du ska göra en Powerpoint/Google Presentation och använda bilder för att göra din presentation så intressant som möjligt.

Innehåll

Tillsammans med en kompis ska du förbereda och hålla en presentation på engelska för dina klasskamrater om hur man firar jul i ett engelsktalande land.

Du ska presentera fakta om det engelsktalande landet.

Du ska göra en Powerpoint/Google Presentation och använda bilder för att göra din presentation så intressant som möjligt.

Jag bedömer din presentation enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska- muntlig redovisning

F nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition, begriplighet och tydlighet
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket och grammatiska strukturer
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd, fraseologi och idiomatik
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: