Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 20/21

Skapad 2021-01-26 13:24 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, friluftsliv, spel, lekar, träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre.

Innehåll

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

1. Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
2. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
3. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
4. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll

- idrott (friidrott, gymnastik, hinderbana), lek, spel (boll, racket, klubba), rörelse till musik, simning, livräddning, badvett och säkerhet vid vatten vintertid, riskbedömning, friluftsliv, förebyggande av skador

- att du ska få kunskap om hur kost, olika fysiska aktiviteter samt andra faktorer påverkar din hälsa och livsstil

Uppgifter

Matriser

Idh


Idh
Idrott och hälsa Brunnsåkersskolan Åk 6

--
--->
--->
--->
Rörelse
- Bollspel/bollekar - Lekar - Redskapsgymnastik - Friidrott - Kondition och styrka
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
- Dans
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser relativt väl till takt och rytm
I rörelse till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser väl till takt och rytm
- Simning
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa och Livsstil
- Hälsa
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
- Ansvar - Ledarskap - Samarbete
Eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma med rätt utrustning och efter bästa förmåga följa instruktioner och visa samarbetsförmåga
Eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma med rätt utrustning och efter bästa förmåga följa instruktioner och visa god samarbetsförmåga. Du är en god förebild och visar fair play under idrottslektionerna
Eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma med rätt utrustning och efter bästa förmåga följa instruktioner och visa mycket god samarbetsförmåga. Du är en god förebild och visar fair play under idrottslektionerna
- Hälsa - Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
- Livräddning - Första hjälpen
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Friluftsliv
- Friluftsliv
Eleven kan genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
- Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: