👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mikrobiologi

Skapad 2021-01-26 13:31 i Bessemerskolan Sandviken
Ämnesområde mikrobiologi.
Gymnasieskola Naturvetenskaplig specialisering
Mikrobiologi är ett arbetsområde där vi får lära oss mera om "det lilla livet" som bakterier. Till arbetsområdet används boken Mikrobiologi och vissa laborationer som hör till denna bok.

Innehåll

Huvudsaklig planering:

V4: Lektion på distans: Intro och Mikrobiologins historia

V5: Lektion på skolan: Bok ut till er som inte har den, Sterilteknik, odlingsmedium. Ev lab

V6: Distans: Bakteriers Morfologi och släktskap

V7: Distans: Bakterie tillväxt och miljö

V8: Programvecka?

V9: Sportlov

V10: Lab: Bakterier finns överallt eller bakterier i matvaror

V 11: Resultat och labrapport ev fortsatt undersökning med Antibiotikaresistens

V12: Lab: GMO-lab

V13: Resultat GMO-lab och rapportskrivande

V14: Påsklov

V15:Repetition

V16: Prov: Mikrobiologi

Uppgifter

 • Labrapport Mikrobiologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara astronomi, ekotoxikologi, etologi, fysiologi, geofysik, genetik, kvartärgeologi, kvantkemi, limnologi, miljökemi, näringslära och strålningsfysik.
  Nav  -
 • Begrepp, teorier, modeller och metoder inom kunskapsområdet och hur dessa har vuxit fram.
  Nav  -
 • Experiment, fältstudier eller observationer.
  Nav  -
 • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.
  Nav  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor och för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  C
 • Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom valt kunskapsområde. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kunskapsområdets modeller och teorier utvecklas.
  Nav  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven med säkerhet egna frågor som för processen framåt och fördjupar resonemangen. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Nav  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven med viss säkerhet egna frågor som för processen framåt. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Nav  C
 • Eleven analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare det undersökande arbetet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Nav  E