Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "Den öde ön"

Skapad 2021-01-26 13:47 i Landvetterskolan Härryda
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 2 – 3 Svenska
Vi arbetar med ett skrivprojekt som heter Den öde ön. Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en längre berättelse som består av flera kapitel. Vi tränar på skivande av olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning (röd tråd).

Innehåll

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att skriva berättande texter.
 • Din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Din förmåga att kunna ge och ta respons-utveckla texten till en ökad tydlighet genom egen genomläsning samt kamratrespons.
 • Din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande.
 • Din förmåga att använda vanliga skrivregler och använda en fungerande stavning.

Undervisning, lektionernas innehåll:

 • Du kommer att få skriva en berättelse som heter "Den öde ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig) vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.
 • Du får träna på att göra en tankekarta som stöd för ditt skrivande.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t ex använda känsloord och göra en miljöbeskrivning. 
 • Du målar passande bilder till dina kapitel.
 • Du utvärderar ditt arbete efter varje kapitel och får feedback av kamrater och läraren. Vad gick bra? Vad kan bli ännu bättre? Vad tar jag till mig till nästa kapitel?

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid.
Du kan skriva berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler.
Du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande.
Du kan ta och ge respons, bearbeta den egna texten.
Du kan följa en instruktion för ditt skrivande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: