👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2021-01-26 13:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
Vad menas med pH? Vad har det med vår miljö att göra? Vad är en indikator? Vad sker kemiskt när du borstar tänderna?

Innehåll

Utgångpunkt

Eleverna har inte tidigare arbetat med syror och baser men har kommit i kontakt med begreppet försurning i olika sammanhang, senast i arbetet kring arbete om återvinning i ett samarbete med Halmstad energi och miljö.

 

Begrepp

Syror, baser, fräta, indikator, pH-skala, surt, basiskt, neutralt, försurad, vätejoner, hydroxidjoner, molekyl

 

Arbetsgång

- syror och baser begreppsutredning

- syror och baser i vardagen

- pH-skalan

- indikatorer

- försurning

 

Arbetssätt

boken om fysik och kemi s.38-47

undersökningar: "rödkålen", "ägget", "ketchupen och myntet"

Filmer: - Testa! Syror (sli)

 

 

 

Matriser

Ke
Syror och baser

Ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Dokumentera undersökningar
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild på ett sätt som är lätt att följa.
Du kan dokumentera dina undersökningar med text och bild med en tydlig struktur och på ett sätt som gör det lätt för en utomstående att följa.
Beskriva och förklara
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan beskriva egenskaper och ge exempel på olika syror och baser med viss användning av kemiska begrepp.
Du kan förklara och visa på samband mellan egenskaper hos syror och baser med användning av flera kemiska begrepp.
Du kan förklara och visa på samband mellan egenskaper hos syror och baser med god användning av kemiska begrepp.
Resonera
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan i enkla resonemang om mat och kemikalier relatera till kemiska samband och hållbar utveckling.
Du kan i utvecklade resonemang om mat och kemikalier relatera till kemiska samband och hållbar utveckling.
Du kan i välutvecklade resonemang om mat och kemikalier relatera till kemiska samband och hållbar utveckling.