👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min uppfinning!

Skapad 2021-01-26 14:02 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Du ska göra en uppfinning som vi kan behöva i framtiden!
Grundskola 6 Teknik
I vårt samhälle utvecklas tekniken hela tiden. Den teknik vi använder i vår vardag hjälper oss i vårt arbete, i vår utbildning och i vårt övriga liv med vänner och fritidsintressen. Du ska ta fram en uppfinning av något som du tror att vi behöver i framtiden. Det kan vara att utveckla en redan existerande sak eller skapa ett helt nytt föremål.

Innehåll

Du ska utföra ditt teknikarbete utifrån den uppgift du fått presenterat för dig. Du ska sedan redovisa din uppfinning med hjälp av en powerpoint. I din redovisning ska du ha bearbetat din uppfinning utifrån dessa aspekter:

-användbarhet (vilka kan använda?)

-ekonomi (kostnad att bygga och kostnad att köpa in?)

-miljö (tillverkningen utformning mm ska syfta till ett bra miljöval)

-tillgänglighet (var kan man köpa produkten?)

-konstruktion (hur utformningen är och varför)

 

Du förklarar och presenterar din uppfinning och motiverar varför du valt just denna "sak" att arbeta med

Du behöver dokumentera med både text och bilder/ritningar under genomförandet, från början till färdig produkt.

Du ska beskriva och förklara varför du valt material och konstruktion samt visa på fördelar och ev. brister med dessa

 

 

Uppgifter

 • Min uppfinning!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6