Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en nyhetsartikel

Skapad 2021-01-26 14:06 i Bohusskolan Ale
Få förståelse för nyhetsartikelns uppbyggnad och känna till begrepp som rubrik, ingress och brödtext
Grundskola 5 Svenska
Vad händer i närområdet och i världen? Att förmedla en nyhet...

Innehåll

Syfte

Syftet med att skriva en nyhetsartikel är att du ska träna dig på att förmedla en nyhet i skrift. Du ska träna dig på att skriva till en läsare som ska förstå din nyhet och du ska träna dig på att använda ett korrekt och språk. När du skriver en nyhetsartikel får du också träna dig på att vara objektiv, alltså att inte skriva om dina personliga tankar och åsikter i ämnet, utan bara fokusera på fakta. Det kallas att skriva en redogörande text.

Syftet med att vi skriver är också att du ska träna dig på att bygga upp en nyhetsartikel utifrån dess speciella form och innehåll, så att du lär dig känna igen den. Du ska också lära dig känna igen viktiga begrepp som har med nyhetsartikeln att göra.

Varför är det viktigt att veta vad just en nyhetsartikel är då? - Jo, dels är det viktigt att lära sig känna igen vad som är en riktig nyhet och vad som kanske är en falsk nyhet. Språket som används samt vilka källor som används och vem som har skrivit texten kan avslöja om artikeln stämmer eller inte.  Kanske är det så att någon av er är intresserad av att arbeta som journalist, redaktör eller reporter när ni blir vuxna, och då bör ni vara extra lyhörda för hur en nyhetsartikel ska skrivas. Dessutom dyker ibland tidningskunskap och nyhetsartiklar upp på Nationella proven i åk 6, och då är det bra att vara förberedd så att man kan leverera efter bästa förmåga. 

Centralt innehåll

Du ska träna dig på att bygga upp en nyhetsartikel utifrån dess typiska drag och speciella form och innehåll, så att du lär dig känna igen den. Du ska lära dig känna igen begrepp som har med nyhetsartikeln att göra. Dessutom ska du ska träna dig på att bearbeta texten (göra om och utveckla) så att den blir så bra som möjligt.  Dessutom ska du träna dig på att bearbeta texten (göra om och utveckla) så att den blir så bra som möjligt. 

Undervisning

Du kommer att arbeta med din nyhetsartikel utifrån en mall och instruktioner, som du får muntligt och som lösblad. Viktigt att du dessutom gör det arbetshäfte och de övningar vi kommer göra inför skrivandet samt gör egna anteckningar och deltar i diskussioner/samtal i klassrummet.

Bedömning

Bedömning sker på inlämnad nyhetsartikel enligt nedan...

Uppgifter

 • Skriva en nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva en nyhetsartikel

På väg >
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
(Skriva en nyhetsartikel som innehåller alla nödvändiga delar)
Uttrycker sig så att andra förstår. Använder ett enkelt språk
Uttrycker sig för det mesta klart och tydligt. Utvecklar sitt berättande genom att förklara.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt berättande genom att beskriva/motivera/ förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
Språkligt
(Stavning och skrivregler)
Det finns fel som gör det svårt för mottagaren att förstå innehållet.
Det finns fel men mottagaren kan förstå av sammanhanget.
Det finns få fel. Mottagaren förstår utan problem.
Har ett i stort sätt korrekt språk.
Bearbetar
(Utvecklar din text)
Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning.
Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen.
Bearbetar texten själv utifrån instruktioner och respons.
Bearbetar texten på ett självständigt sätt.
Form (layout)
(Kombinerar text och estetiska uttryck så som bild, diagram etc.)
Formen i din artikel har vissa brister när det gäller uppbyggnaden.
Du har fått med delar av en artikels uppbyggnad på ett korrekt sätt.
Du har med artikelns olika delar (rubrik-ingress-mellanrubrik-brödtext, bild och bildtext) på ett korrekt och enkelt sätt.
Du har med de olika delarna. Du har formulerat rubrikerna och ingressen på ett intresseväckande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: