Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2021-01-26 14:19 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig sambandet mellan bråkform, decimalform och procent. Du kommer också att få lära dig hur man räknar ut procent samt träna på att göra vardagliga beräkningar med procent.

Innehåll

Undervisning

 • Du kommer att få undervisning genom lärarledda genomgångar.
 • Du kommer att få arbeta både individuellt och i par/grupp.
 • Du kommer att få arbeta i matematikboken Favorit matematik 6B samt använda dig av den digitala delen.
 • Du kommer att få undervisning i olika problemlösningsstrategier där vi använder oss av arbetsmetoden EPA.
 • Du kommer att få träna på att använda ämnesspecifika begrepp.

 

Bedömningsformer 

 • Skriftligt kapiteltest i slutet av arbetsområdet.
 • Muntligt deltagande i diskussioner.

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • räkna procent genom att förkorta bråk
 • räkna procent genom att förlänga bråk
 • räkna procent med miniräknare
 • räkna ut 1% av ett tal
 • räkna ut procent av olika tal
 • räkna ut prisförändring

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: