Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2021-01-26 15:24 i Aspen Montessori Grundskolor
Pedagogisk planering för arbetsområde om kroppen.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Våra kroppar är otroliga! Vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter våra kroppsdelar? Vad har vi inne i kroppen? Hur fungerar våra olika organ, vårt skelett och våra muskler? Det ska vi ta reda på nu!

Innehåll

Mål med Tema Kroppen 

Vi ska lära oss:

 • Namn på några av våra yttre kroppsdelar
 • Namn på några av våra inre organ samt deras funktion, t.ex. hjärta, lungor, matsmältningasorgan och hjärnan.
 • Namn på några av skelettets och musklernas delar samt deras funktion
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem
 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra, ex. mat, sömn och rörelse. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser texter, tittar på bilder och modeller
 • Vi skriver faktatexter
 • Vi skriver berättande texter.
 • Vi tittar på filmer
 • Vi samtalar och resonerar
 • Vi gör undersökningar och praktiska övningar

Du visar dina kunskaper genom att:

 • aktivt delta i lektionerna: lyssna, svara, berätta, resonera
 • aktivt delta när vi genomför undersökningar och praktiska övningar
 • använda centrala ord och begrepp i samtal och skriven text
 • kunna redogöra för skelettets och musklernas funktion 
 • kunna namnge och berätta om kroppens organ
 • kunna berätta vilka sinnen vi har
 • kunna resonera om vad kroppen behöver för att må bra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: