Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Fågelholken - VT 2021

Skapad 2021-01-26 15:42 i 014551 Förskolan Lofoten Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
En undervisningsplan beskriver hur vi lägger upp den övergripande undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och varje avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk - inom språk ska vi fokusera på verb den här terminen för att utvidga barnens ordförråd när det gäller verb och  för att barnen ska kunna utnyttja språket på ett bra sätt i olika sammanhang. Utöver de enkla verben som barnen använder ofta i det vardagliga språket behöver de andra olika verb för att beskriva görandet. Eftersom verbet står för görandet så kommer det underlätta för barnet att uttrycka sig i olika situationer. 

Skriftspråket - skapa intresse till skriftspråket.

Använda mer bildstöd  och tecken i kommunikation för att underlätta för barn. T.ex. vi börjar med en situation exempelvis med matsituation där vi använder bildstöd på olika grönsaker och mat. 

Matematik - vi arbetar med storlek och lägesord för att barnens ska kunna jämföra saker samt lära sig begrepp som är kopplade till matematik. T.ex. att använda medvetet matematiska begrepp i vardagen, samt köra rörelselekar och aktiviteter där vi använder konkret material. 

Naturvetenskap - barnen ska få förståelse för enkla naturprocesser, ta tillvara till olika naturmaterial för att använda dem i olika experiment och få in olika naturbegrepp. 

Fysisk aktivitet - att ha organiserade lekar som höjer pulsen, inkludera barn som är inte aktiva. 

Delaktighet och inflytande - vi pedagoger är uppmuntrande och pushar barnen för att vara självständiga, att vara lyhörd, att skapa situationer där barnen lär sig att ta ansvar. 

 

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden- vi tar tillvara på vår närmiljö samt naturmaterial för att arbeta mot målbilden. T.ex. att gå till parker som erbjuder barnen olika fysiska aktiviteter, använda naturmaterial för prata om storlek, eller hur skulle man kunna erbjuda barn en tillgänglig miljö på förskolans gård.   

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden - vi organiserar miljön så att den ska synliggöra vårt arbete och detta ska vi göra både genom vardagliga aktiviteter samt olika material som ska vara synlig och tillgänglig för barn. 

 

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen

Tänka på att hålla en pedagogisk undervisning, tex. hur man pratar och förklarar det man vill förmedla. Se till att vi som pedagoger får med alla barn i undervisningen och därav anpassa aktiviteten till alla barns behov. Vi som pedagoger vill att undervisningen ska vara rolig att delta i och väcka nyfikenhet samt intresse i aktiviteten. Vi vill att barnen ska känna trygghet och därav är vi mer personliga i undervisningen och ger utrymme för skratt. 

 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden
Vi ska få ihop vårt arbete i det vi gör, aktiviteter och material som stödjer vårt arbete för att nå ovanstående målbild. T.ex. bokläsning, att erbjuda olika skriftspråkliga miljöer, att utgå från autentiska situationer där vi hittar olika verb att arbeta med. 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Vi observerar samt dokumenterar barns lärande, reflekterar i arbetslaget för att kunna se hur arbetet bidrar till barns lärande. t.ex. vi observerar om de har förstått, hur kan vi gå vidare utifrån barns intresse. 

 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver utvidga våra kunskaper i TAKK, hur ska man hitta material och hur ska man använda det på ett bra sätt. 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Vi behöver litteratur som handlar om vårt projekt arbete "Natur" som t.ex. böcker om natur, djur, växter, skog, både faktaböcker och berättelser, böcker som handlar om vilka enkla experiment man kan göra på förskolan. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: