👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från sydpolen till nordpolen

Skapad 2021-01-26 16:07 i Långhundra förskola Knivsta
Förskola
På förskolan har vi detta läsår ett gemensamt fokus på de fyra elementen, där vatten är ett prioriterat område just nu. För att ytterligare låta barnen möta vatten men utifrån ett hållbarhetsperspektiv ska vi se vilka djur som lever nära vatten men där vattnet har olika former.

Innehåll

Syfte

Att utifrån läroplanen öka barnens förståelse för vattnets betydelse, både för människan, djur och natur. Att utifrån läroplanen öka barnens förståelse för de olika livsvillkor som råder sett utifrån klimat och vatten.

Barnens intresse och initiativ

 • Barnen visar intresse för väder och då framförallt hur vatten beter sig i olika väder.
 • Barnen visar intresse för djur och ställer många frågor om djur i vatten

Barnens förståelse som tränas:

 • Vattnets olika former
 • Väder och temperatur
 • Vår världs olika djur i och runt vatten
 • Vår planet med dess olika poler och ekvatorn

Barnens förmågor som tränas 

 • Lek, fantasi och drama genom att resa ut tillsammans i världen
 • Skapande och konstruktion 
 • Berättandet

Pedagogens förhållningssätt

 • Aktivt deltagande i samtal och i lek

Aktivitetsplan

Vi startar vår resa från sydpolen upp till nordpolen

Vi träffar olika djur lägst vår resa och samtalar om deras livsvillkor, mat och utseende

Vi leker oss fram genom att använda olika färdmedel

Vi skapar en egen värld där våra djur ska bo

Vi använder oss av inspirerande djur och natur filmer, faktaböcker och sagoböcker för våra samtal

Vi använder oss av begreppet hållbarhet och agenda 2030 

 

Kännetecken och kriterier att barnen lär

 • De använder nya begrepp som beskriver vatten på olika sätt
 • De samtalar om djur och natur 
 • De berättar om djur och natur i samband  med väder, klimat, temperatur
 • De berättar om vår planet och våra poler och var olika djur bor/trivs bäst och varför

Utvärdering

Ständig reflektion och analys av barnens sätt att berätta och uttrycka tankar och nya begrepp i sitt möte med vatten, djur och natur

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18