👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2021-01-26 16:09 i Kronaskolan F-3 Ale
Detta arbete handlar om de fyra årstiderna och hur naturen förändras under året.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Nu ska du få möjlighet att utveckla din kunskap, nyfikenhet och intresse för att få veta lite mer om dig själv. Du ska också få förståelse för hur du ska ta ansvar för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta med vårt skelett, muskler, blodomloppet, matspjälkning, hjärnan och huden.

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna namnge människans kroppsdelar och förklara deras funktion
 • förklara betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
 • dokumentera undersökningar med text och bild

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Utgå från det du redan vet, dina frågor och funderingar, tankekartor och diskussioner.  
 • Gemensam uppstart med teater
 • Läsa enklare faktatexter i från bland annat NO boken och se på faktafilmer ex Maskinen kroppen, bacillakuten på SLI
 • Träna på att berätta och förklara.
 • Träna på att skriva korta faktatexter.
 • Göra enklare experiment i klassrummet, ex. testa muskler, puls, fingeravtryck, se att huden andas genom att sätta på en plasthandske
 • Göra en liten kroppenbok
 • Vi kommer arbeta enskilt, i par, grupp och helklass

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna namnge några av människans kroppsdelar
 • förklara hur människans hälsa påverkas av olika faktorer
 • visa hur du dokumenterar gjorda undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3