👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V. 4 - v. 12 Deckare - berättande texter

Skapad 2021-01-26 16:14 i Victoriaskolan Grundskolor
(Här skriver du en beskrivning av vad PP:n handlar om för andra lärare som använder Unikum.)
Grundskola 5 Svenska
Vet du vad en deckarberättelse är? Kanske läser du och dina kamrater redan en deckare för fullt? Skurkar, detektiver och brott - allt detta kan du få möta i en deckare. Ofta blir berättelsen väldigt spännande! Deckaren är ett exempel på en berättande text. En sådan text innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut. I deckaren finns också ledtrådar och villospår. I det här avsnittet kommer du att få läsa och skriva en deckare. Men du kommer även att få läsa och samtala runt en berättande text med annat innehåll. Allt för att du ska få bygga på dina kunskaper om berättande text så mycket som möjligt.

Innehåll

Mål

 

Läsa

Jag kan:

 • känna igen vad som är typiskt för en deckare,
 • urskilja deckarens struktur,
 • förutspå vad som kommer att hända,
 • göra inferenser.

 

Skriva

Jag kan:

 • planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, ett villospår, ledtrådar och en lösning,
 • göra miljö- och personbeskrivningar.

 

Tala

Jag kan:

 • delta i textsamtal,
 • lyssna på mina kamraters resonemang,
 • ställa frågor,
 • hålla mig till ämnet,
 • framföra egna tankar och resonemang.

Undervisning

Undervisningen kommer utgå från materialet Klara svenskan. I boken Tala Läsa Skriva kommer vi att möta berättande text. Först kommer vi att läsa en deckare och senare kommer ni att få skriva en egen sådan berättelse. Utöver övningarna i böckerna kommer ni att få lyssna på genomgångar och möta andra texter. 

Bedömning

Ni kommer att bedömas mot målen som finns beskrivna här i dokumentet. Målen kommer att uppnås under resans gång så det blir inget sammanfattande prov vid arbetsområdets slut. Ert arbete i böckerna och muntliga redovisningar kommer ligga till grund för mina bedömningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text

Läsa

Påväg att kunna
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan: känna igen vad som är typiskt för en deckare
urskilja deckarens struktur
förutspå vad som kommer att hända
göra inferenser

Skriva

Påväg att kunna
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan: planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning
göra miljö- och personbeskrivningar
skriva dialoger

Tala

Påväg att kunna
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Jag kan: delta i textsamtal
lyssna på mina kamraters resonemang
Ställa frågor
hålla mig till ämnet
framföra egna tankar och resonemang