Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delfinen Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-26 18:15 i 133101 Förskolan Sälen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                                      

I syfte att fortsätta med det praktiska arbetet kring barnens projektuppdrag har vi bl. a gått på spårjakt och gjort naturvetenskapliga experiment med snö och is.

 

VAD: (Innehåll)

Det har kommit mycket snö på gården och barnen har utforskat snö och is.                                                                                    
Vi har inte sett så mycket djur och växtliv nu när det är vinter men vi har sätt spår på gården.
Därför har vi försökt locka fram fåglarna genom att mata dem. 

Vi har använt många material under projektarbetet snö, is, vatten, färg, salt, socker, pärlor, makaroner, glitter, mikroskop, förstoringsglas, skapat film i Stop motion, tittat på snöflingor i media kuben, sjungit sånger om snön, läst fysiska böcker och digitala böcker.
Barnen har på olika sätt fått se och upplevt hur snö och is blir till vatten.
Vi har samlat på djurspår som vi sedan har identifierat med hjälp av böcker. 
Barnen är nyfikna på djuren, speciellt ekorren och  fåglarna. De har också sett spår av regn, stövelspår, skidspår, bilspår  m.m.

Vi kommer att studera snöflingorna närmare med digitala mikroskopet för att sedan måla av dem.

Målningarna kommer  att sättas upp i galleriet. 

Vi tittar närmare på vilka fåglar som besöker vår gård, hur ser klon ut, vad äter dem m.m.

På sångsamlingen som kommer handla om vinter, spår, fåglar kommer barnen att få pröva på olika roller och nya sånger om vinter och fåglar. 

Vi försöker alltid att ligga steget före barnen så att vi kan planera rolig och meningsfull undervisning. 

 •  

VARFÖR (Syfte)

 •  Vi håller fast vid syftet att skapa en förståelse och nyfikenhet om djur och växter och samband i naturen.

 • Våra fortsatta förväntningar är att barnen är fortsatt intresserade och att våren kommer med mer växtlighet och att vi ser mer djurliv.

 •  

HUR (Tillvägagångssätt) 

*Det finns en grovplanering för lek ute och inne och undervisning.

*Barnen delas upp i mindre grupper efter ålder.

*Vi sätter upp löpande dokumentation på barnens arbeten.

*Vi bygger upp sångsamlingsscenen så det blir vintrigt och gör en fågelholk. Runt scenen finns rekvisita så att barnen kan leka och prova på de olika rollerna.                                                                       

 

 

Projektet går enligt plan! Vi vet inte exakt hur det kommer att utvecklas, vi får se vad som sker på gården och vad barnen visar intresse för.

*Vi strävar efter att alla barn kommer till tals och ställer utmanande frågor. Vi lyssnar på deras funderingar och frågor och jobbar framåt med dem.

*Vi dokumenterar inför och under undervisningen och reflekterar tillsammans med barnen med stöd av dokumentationen. 
*Föräldrar kan ta del av projektet genom lärloggar, veckobrev, utvecklingssamtal och dagliga möten.

*Pedagogerna har tid på ex. arbetslagsmöte, pedagogisk utvecklingstid m.m.

 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt.
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: