👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Solen

Skapad 2021-01-26 18:19 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Inskolning på Solen

Innehåll

Syftet med inskolningstiden är att det nya barnet och barnets familj ska känna sig välkomna och bli trygga på förskolan. De ska först lära känna en till två pedagoger och sedan successivt övriga pedagoger. De ska också upptäcka miljöerna i förskolan och lära känna andra barn. 

Den första kontakten med förskolan får vårdnadshavarna genom att vi bjuder in dem till ett inskolningssamtal. Här får vårdnadshavarna information om hur vi brukar lägga upp en inskolning och om hur förskolans verksamhet ser ut, men den viktigaste delen i samtalet är att pedagogerna får information om barnet. Ett annat viktigt syfte med samtalet är att börja lära känna varandra för att skapar trygghet hos vårdnadshavarna. Det är barnets ansvarspedagog som ansvarar för inskolningssamtalet. 

Inskolningen pågår som grund i ungefär två veckor. Vi lägger upp korta tider till en början, dels för att det är väldigt mycket intryck den första tiden för barnet och dels för att ansvarspedagogen ska kunna ägna sig helt åt barnet den stunden de är på förskolan. Tiderna ökas något successivt. Det viktigaste under inskolningsperioden är att barnet får möjlighet att skapa relationer med både barn och vuxna. Det är vanligt att barnet undersöker och upptäcker förskolans miljöer, andra barn och vuxna för att sedan söka sig tillbaka till sin vårdnadshavare. Under inskolningens senare del uppmanar vi vårdnadshavarna att vara tillgängliga men lite passiva och ”tråkiga” och ansvarspedagogen försöker att vara den som interagerar med barnet på ett förhoppningsvis lustfyllt sätt. Allt detta för att avskedet, ” säga hej då till mamma eller pappa”, ska bli så tryggt som möjligt vilket är hela syftet med inskolning.

En tid efter inskolningen bjuder vi in vårdnadshavarna till ett uppföljningssamtal. Vi pratar om hur inskolningen varit och hur det fungerar hemma och på förskolan nu.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18