Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valen Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-26 18:20 i 133101 Förskolan Sälen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Formulera er Projektavstämning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 
                                                                                                      

 

 •  

Återvinning & livet på vår gård

Vad gjorde vi och hur gjorde vi?

 Under hösten (oktober) grävde vi upp våra nedgrävda plankor. I grupper om 2-4 barn fick barnen reflektera kring vad som hänt med de olika föremålen. Stämde deras hypotes eller blev det på något annat sätt.

 • Plankorna låg framme inne på valen och barnen studerade objekten med förstoringsglas. Då många barn hade en teori om att allt vi grävde ner skulle bli blommor eller andra växter så blev det nya insikter. 

 • För att utmana barnens lärande gick vi vidare med att titta på UR:s filmer om återvinning, källsortering.

 • Vad kan vi återvinna och hur går det till. Efter varje film (plast, metall, glas och papper) fick barnen till uppgift att rita en bild

 • - vad kan vi återanvända av källsorterat material?

 •  
 • .
 •  
 • Inne på avdelningen har vi behållare för papper, plast, kartong och batterier. När behållarna fyllts har barnen gått med dessa till återvinningscentralen intill Katarina norra skola.

Vi hade tidigare en plan om att göra experiment med att plantera olika saker i krukor. Detta blev överflödigt då barnen redan konstaterat vad som växer och vad som inte växer eller försvinner i jorden.

Vi hade en plan att genomföra vår Världsmedborgardag. En aktivitet som visar hur vi kan återanvända leksaker, kläder och föremål som någon annan lekt klart med, vuxit ur eller inte längre brukar. Av smittoskäl kunde denna marknad inte genomföras.

Under hösten handlade sångsamlingen vid fyra tillfällen om djuren på vår gård. Vilken roll har maskar, spindlar, ekorrar, gråsuggor, sniglar i vårt eko system. I leken demonstrerade djuren mot nedskräpningen på vår gård och i vår natur.

Budskapet var tydligt - alla måste hjälpas åt.

En av de saker som barnen fastnade för vid terminens början var ett litet ben från något djur. Barnen fantiserade om olika dinosaurier och när dessa hade levt. Att de druckit samma vatten som vi dricker idag.

Barnen lekte vid sandbordet med våra dinosaurier och studerade böcker om dem. Pinnar som samlats sorterades i olika storlekar. Vilken var tjockast - smalast, längst eller kortast. Alla pinnar målades vita och en stor kartong målades till bakgrund för det stora

dinosaurieskelettet.

.

 •  Under hösten samlade barnen löv från olika träd och buskar på vår gård. I grupper om  4-5 barn fick de följa en karta med markeringar på olika träd/buskar. De fick uppgiften att samla ett löv från varje träd/buske som fanns avbildad på kartan.

 • Senare inne på förskolan fick de studera form, storlek, färg och identifiera namnet på bladet.

 • I denna aktivitet övade barnen på sin rumsuppfattning, vad har man en karta till och hur orienterar man sig efter den. Vissa barn uppfattade snabbt uppdraget och blev ett stöd för de andra barnen och deras lärande. Barnen sökte bladen i böcker men även med hjälp av digitala sökfunktioner.
 •  
 • Under hela höstterminen har det vänts på stenar, grävts i maskgropen och barnen har tittat på spindlarnas nätbyggen.
 • Barnen har fascinerats av maskarnas bajsproduktion dvs jord tillverkning. 
 •   Våra styrdokument säger

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förskolan ska ge varje barn förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Under vårterminens fyra första sångsamlingar har livet på gården handlat om djuren på vintern. Vad gör de då? Spår i snön? Hur ser snöflingor ut? Hur säger man ordet snö på olika språk?

         

 • Kan man äta snö? Vi tog in snö och den fick smälta och barnen undersökte vattnet. Smutsigt!

Tidigare har barnen undersökt hur växter suger upp vatten. Nu gjorde vi experiment med att ta tre vita tulpaner som fick stå i vaser med färgat vatten. Vi frös även in en tulpan i en hink med vatten. Vad hände?

 • Barnen har under läsåret jobbat med olika former av naturmaterial, de har målat, ritat, tillverkar snöflingor av pasta, piprensare och papper.

Hur vet vi vad barnen lärt sig?

Intresset för att leta och studera insekter på vår gård ökade under hösten. Några barn tyckte maskarna var läskiga att hålla i men efter en tid visade de nöjda att de vågade. 

Lekar med olika insekter i roller har ökat. Barnen leker att de är gråsuggor, springer och gömmer sig för ljuset. Barnen pratar ofta med varandra om olika insekter, vad de sett i böcker, på film eller i verkligheten.

De pratar om biets viktiga roll och försöker härma olika fågelkvitter.

Det finns en ökad medvetenhet om pappersanvändning. De ritar utförligare på varje ark och använder både fram och baksida på arket.

Barnen använder våra återvinningskärl i hög utsträckning istället för sopkorgen.

Flertalet av barnen har lärt sig att stänga av vattenkranen medan de tvålar in sina händer för att inte slösa på vatten.

 

Fortsatt arbete...

 • Under våren kommer vi att jobba vidare med boken "Tio små blommor" från årets bokkasse.
 • Boken blir underlag för vår nästa sångsamling.
 • Vi kommer att jobba skapande i olika material med blommor i fokus.
 • Vi kommer att så olika fröer och kärnor.
 • Vi fortsätter studera våra små insekter på gården
 • Vi ska flytta ut vårt nya insektshotell
 • Vi fortsätter med källsortering
 • Vi håller tummarna för att kunna genomföra en Världsmedborgarmarknad innan sommarlovet
 • Vi fortsätter med rörelselekar, gympa och dans både inomhus och utomhus 

 

VARFÖR 

 • Under lekfulla former får barnen ökade insikter om ett hållbart samhälle.

 • Vi är alla en liten del i en stor värld där alla måste dra sitt strå till stacken
 •  
 •  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: