Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Talräkning-Stubben

Skapad 2021-01-26 21:04 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnen får erfara matematik i olika vardagliga situationer på förskolan. Pedagogerna uppfattar att de stimulerar matematik för barn vid olika platser såsom ,måltider, hallrutiner, spel, pärlor, magneter , när pedagogerna är medforskande i barns lek och när pedagoger skapar matematiska tillfällen. Även vad materialet kan ha för betydelse och vilken tillgång barn har till olika sorters material diskuteras på reflektions tid för utveckling hos barnen och miljöerna.

Innehåll

Vi har arbetat med talräkning. Där har barnen fått en hög med klossar med siffror på.

De får i uppgift att lägga siffrorna i ordning från talet 1 och framåt när barnen är nöjda räknar de raden och ser vilken siffra som är sist och antalet i mängden.

 

Taluppfattning 

Ett, två, fura, sju, sexton, tjugetie

Begrepp

många, fler, flest,
lika många, hälften,
få, färre, färst,
ingen, alla, varannan,
första, andra, tredje,
lång, längre, längst,
hög, högre, högst,
kort, kortare, kortast,
låg, lägre, lägst,
lite, mindre, minst,
mycket, mera, mest,
full, tom,
tung, tyngre, tyngst,
lätt, lättare, lättast,
dag, vecka, månad, år, årstid,
ung, yngre, yngst,
gammal, äldre, äldst,
dåtid, nutid, framtid.

Talbegreppet är grundläggande i matematiken. 

I taluppfattning ingår

  • Antalsuppfattning: Att känna igen antal är en förutsättning för att förstå begreppet.
  • Talnamn: När man pekar och räknar får föremålen ett talnamn.
  • Räkneramsan: Att säga en räkneramsa eller talföljd innebär att kunna säga efter varandra som en ramsa. Att kunna räkneramsan är nödvändigt för att kunna räkna, men det är inte detsamma som att kunna räkna. 
  • Ordningstal anger placeringen i en rad. Ger svar på frågan: Vilken i ordningen? Först, sist.
  • Parbildning ett till ett principen. Den är grundläggande för att kunna jämföra antalet föremål i två mängder. Det innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden.
  • Tal som identitet kan användas som beteckning utan numerisk innebörd, till exempel hus nummer, postnummer, bilnummer, telefonnummer, nummer på ishockeyspelare.
  •  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: