Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning Traktorn

Skapad 2021-01-27 07:42 i Allö förskola Kristianstad
Högläsning och boksamtal
Förskola
Vi läser en bok för max tre barn och samtalar kring boken.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

Några barn i gruppen behöver stöd att föra dialog med andra, barn såväl som vuxna. Genom att läsa lättare böcker för en mycket liten grupp och samtala kring bilderna vill vi utveckla barnens språk och samtalsförmåga. Vi vill utveckla deras förmåga att lyssna till vad de andra barnen har att säga och skapa en förståelse för hur dialog fungerar.

 

2. Mål och syfte från läroplanen

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften (s.8). 

 

3. Konkretisera mål

Barnen kan föra samtal kring bilder och text i en bok. 

4. Förväntat lärande

Barnen använder sig av ord och fraser i leken tillsammans med andra barn. Barnen samtalar själv med varandra kring bilder och texter

5. Metod

Böcker vi läser:

-Ellens boll

-De tre små grisarna

-Petter och hans fyra getter

-Historien om någon

En pedagog samlar max 3 barn i biblioteket för att läsa en lättare bok.

Tillsammans samtalar vi kring bilderna i boken. Pedagogen leder samtalet så att alla barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, vänta på sin tur och lyssna till vad kompisen har att säga.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: