👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, text och musik VT21

Skapad 2021-01-27 07:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleven ska i denna uppgift välja en valfri låt som på något vis berör dem. De ska välja ut en specifik textrad som de anser säger något om antingen dem själva eller något de står för eller ett ”påstående” som de kan relatera till. Detta kan vara alltifrån en verklig händelse, erfarenhet, dröm eller liknande. Eleven ska alltså i bilduppgiftens slutskede kunna motivera varför de valde den specifika textrad och vad den betyder för eleven. Eleven får med valfri metod och teknik gestalta denna bild, vad som är det centrala för uppgiften är att kombinationen med text och bild ska förekomma. Bilden ska förstärka det texten säger.
Grundskola 8 – 9 Bild
Du ska i denna uppgift välja en valfri låt som på något vis berör dig. Du ska välja ut en del av låttexten, en mening eller stycke. Till denna text ska du sedan rita bilder som förstärker det budskap texten har. Du får sedan med valfri metod och teknik gestalta denna bild.

Innehåll

Du ska i denna bilduppgift välja en valfri låt som på något vis berör dig. Välj ut en specifik textrad eller ett stycke som du anser
säger något om antingen dig själv, något du står för eller något du kan relatera till. Detta kan vara alltifrån en verklig händelse, erfarenhet, dröm eller liknande. Du ska med valfri metod och teknik gestalta denna bild, där textstycket finns med. I bilden ska du i sin tur illustrera saker som förstärker det texten säger. I vårt samhälle finns text och bild tillsammans i många sammanhang, vare sig det är nyheter, reklam, konst, sociala medier, ”meme” etc. Därför blir text och bild lika betydelsefulla i denna uppgift. Laborera gärna med olika typsnitt och stilar på texten, här blir skissandet och denna process viktigt för hur den slutgiltiga produkten sen ser ut. Testa gärna att göra mer än en skiss. Om textraden/stycket handlar om ett brustet hjärta så kan ex en bild på ett hjärta som gått mitt itu förstärka dess budskap. Eftersom vi arbetar ungefär halva terminen så får det gärna vara lite mer avancerat än så men detta är ett bra exempel. Ett annat exempel är om man vill förstärka en text som handlar om gemenskap så kan man rita händer som håller i varandra. När bilduppgiften är färdigställd ska du kunna motivera varför du valde den specifika textrad/stycke och vad det betyder för dig. Även varför du valde att rita den bild du gjorde. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kombinera text och bild så att budskapet i bilden blir tydligt.

skapa bilder med valfri hantverksmässig teknik, verktyg och material. 

 

Undervisningens innehåll

Första lektionen så ska du hitta en låt och välja ett textstycke och skriva ner det i ett Google dokument i Classroom. Om du hinner kan du börja skissa på typsnitt eller leta upp en bild som inspiration.

Därefter ska du rita en bild/bilder som förstärker eller förtydligar det texten handlar om. 

Eleven ska därefter fundera på med vilka tekniker och material de ska använda sig av för att framställa denna bild.

Sedan startar du med att framställa din slutprodukt. 

Under arbetets gång får du individuell handledning i klassrummet. 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
BildMatris Bild, text och musik åk 9 VT 2013

BildMatris

Insats krävs
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Framställa bilder
Eleven kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser utifrån en låttext med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser utifrån en låttext med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Eleven kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser utifrån en låttext med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet i bilden framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.