Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Madicken

Skapad 2021-01-27 08:03 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Madicken visar oss matematiken, naturvetenskapen och teknikens värld.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

I år fyller Astrid Lindgrens författarskap 75 år, avdelningen har därför valt att arbeta med ett övergripande Astrid Lindgrentema där barnen får lära känna Astrids populärkulturskaraktärer lite mer på djupet. Nu är det dags för Madicken att lära oss om naturvetenskap, teknik och matematik på ett lustfyllt sätt! 

... och för att Lpfö-18 säger så här:

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

Mål

- Att skapa aktiviteter som väcker upptäckarglädje hos barnen genom olika experiment. 

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig om vattnets olika former och möjligheter. 

- Att skapa, konstruera, pröva, reflektera och diskutera över hur teknik fungerar. 

- Att ge barnen möjlighet att utforska matematik på olika sätt. 

 

Metod

  • Läser och diskuterar böcker om Madicken.
  • Vi gör en mindmap för att se barnens förkunskaper om Madicken.
  • Vi utforskar och experimenterar med hjälp av vattnets egenskaper i olika former; snö, is, vatten.
  • Vi utforskar fart, längd och måttenheter.
  • Vi tittar, skapar, bygger och konstruerar med olika material.
  • Vi provar vad som flyter och sjunker i vattnet. 
  • Utflykter kopplat till temat.

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

En mind-map om Madicken görs tillsammans med barnen för att se barnens erfarenheter av Madicken. Aktiviteterna dokumenteras med stillbilder och rörligbild med lärplattan. Dokumentationsmaterialet diskuteras sedan tillsammans med barnen. Även barnens skapade alster fungerar som ett dokumentationsunderlag.

-        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: