👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Leseprojekt

Skapad 2021-01-27 08:25 i Modersmål Trelleborg
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Läsning är viktigt för oss alla. Ju mer vi läser, desto mer växer vårt ordförråd och förståelse för världen runt omkring oss. Du läser en bok och skriver en läsdagbok.

Innehåll

Du erhälst dein Buch und beginnst dein Lesetagebuch.

Jede Woche liest du ein Stück in deinem Buch und arbeitest in deinem Lesetagebuch. Zum Schluss schreibst du eine Rezension.

 

Vecka 2/3: Buch und Lesetagebuch

Wochenplan für das Leseprojekt erstellen.

Aufgabe 1 im Lesetagebuch: Titelseite/Vermutungen.

Ha.: Kapitel 1 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 3/4: Lesen und Lesetagebuch

Aufgabe 2 im Lesetagebuch: Information zu Autor/-in und Illustrator/-in

Ha.: Kapitel 2 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 4/5: Lesen und Wahlaufgabe

Wähle einer der Wahlaufgaben aus deinem Lesetagebuch und bearbeite sie während des Unterrichts.

Ha.: Kapitel 3 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 5/6: Lesen und Wahlaufgabe

Wähle einer der Wahlaufgaben aus deinem Lesetagebuch und bearbeite sie während des Unterrichts.

Ha.: Kapitel 4 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 6/7 : Lesen und Personenbeschreibung

Welche Personen kommen in deinem Buch vor? Wer ist die Hauptperson? Wir arbeiten mit Personenbeschreibungen.

Ha.: Kapitel 5 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 7/9: 

Wie könnte es weitergehen? Wir schreiben unser eigenes Ende.

Ha.: Kapitel 6 fertig lesen und Lesetagebuch ausfüllen

 

Vecka 8: Sportferien - Kein Deutsch

 

Vecka 9/10: Rezension

Kannst du das Buch empfehlen? Wem und warum? Wir schreiben eine Rezension.

Ha.: Buchpräsentation vorbereiten

 

Vecka 10/11: Buchpräsentation

Du präsentierst dein Buch.

 

Bedömning:

Jag bedömer

- din läsförmåga, dvs hur väl du läser och förstår det du läser

- din skrivförmåga, dvs hur väl du skriver olika texter (innehåll, struktur, ordförråd, rättstavning, grammatik)

- din talförmåga, dvs hur väl du uttrycker egna tankar och hur du samtalar med andra om det vi läser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 4-6 modersmål tyska

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsflyt
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt.
Läsförståelse
Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
Lässtrategier
Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resonera
Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna.
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
Tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare.
Berättande texter och sakprosa texter
Du känner till och har grundläggande förståelse av berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas
Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas.
Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder sig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.