Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 6, Section 3

Skapad 2021-01-27 08:26 i Tunabergsskolan Uppsala
Kapitel 3. Wings green.
Grundskola 6 Engelska
Welcome to Toronto!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • din förmåga att beskriva din skola
 • din förmåga att tala om saker du gör i skolan och saker som finns i skolan
 • din förmåga att samtala med kompisar om deras skola
 • din förmåga att beskriva staden Toronto muntligt och skriftligt
 • din förmåga att förstå människor som talar om skolan
 • din förmåga att använda olika grammatiska strukturer

Undervisning

Texter:

 • Welcome to Toronto
 • Simon's diary entry
 • Jeannie and Simon get talking
 • Back to school
 • A visit to Jeannie's school
 • Simon talks about his school
 • School stuff

Grammatik:

 • A pear and an apple
 • Whose is it? (possessiva pronomen)

Skriftlig uppgift:

 • My school           Skriv och berätta för en fiktiv engelsktalande brevvän om din skola

Övrigt:

 • Blandade uppgifter ur Workbook
 • Läxförhör på glosor

När arbetsområdet är avslutat ska du kunna:

 • beskriva din skola
 • fråga och samtala med en kompis om dennes skola
 • tala och förstå begrepp som handlar om skolan, schema och saker i skolan
 • i stora drag beskriva staden och livet i Toronto samt Canada
 • förstå när någon berättar om sin skola
 • förstå och använda den grammatik som vi arbetat med och använda den när du talar och skriver

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: