👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik sv/sva

Skapad 2021-01-27 08:26 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Man frågar sig vem som är upphovsperson till källan, när källan tillkom, varför och om uppgifterna kan kontrolleras och stämmer med andra oberoende källor. I dagens samhälle där vi har mängder av källor runt oss är det extra viktigt att kritisera sin källa för att få den mest korrekta informationen. Vad är sant? Vad är inte sant? Vad ska jag tro på? Vem talar sanning? Detta är vad vi, ungefär fram till sportlovet (v.8) ska öva på. Bedömningsuppgiften är inte bifogad i planeringen, dock ser ni matrisen. Bedömningsuppgiften kommer ni få i samband med bedömningen för att säkerställa att ni inte kunnat forska om källorna innan bedömningstillfället.

Innehåll

MÅLET FÖR ARBETSOMRÅDET

Att kunna resonera om olika källors användbarhet och trovärdighet.

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN GRUNDAS

Skriftlig uppgift enligt ”rundabordsmodellen” där vi resonerar om olika källors användbarhet och trovärdighet.

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

       Din egen förförståelse

       PP/genomgångar/filmer

       Planeringshäftet

       Min, din egen och klasskompisars respons

 

VI KOMMER ARBETA ENLIGT FÖLJANDE

       Presentation av arbetsområde

       Övningsuppgift 1, Två kortfilmer

       Övningsuppgift 2, Begrepp

       Övningsuppgift 3, Sociala media

       Övningsuppgift 4, Filterbubbla och fotspår

       Övningsuppgift 5, Arbeta med källkritik i par

       Bedömningsuppgift 1, Rundabordsmodellen, muntligt

ÖVNINGSUPPGIFT 1, BEGREPP

1.     Slå upp ord för ord.

2.     Skriv förklaring/synonym.

3.     Lämna in svaren.

Källkritik

 

Påstående

 

Relevans

 

Trovärdighet

 

Resonemang

 

Pålitlig

 

Partisk

 

Vinkla

 

Källkritisk bredd

 

Konkret

 

Sammanhang

 

Värdera

 

Konkretisera

 

Hänvisa

 

Ensidig

 

Flersidig

 

Tendentiös

 

Granska

 

Identifiera

 

Ultimata

 

Kontext

 

Sannolikt

 

Undersöka

 

Kritik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 2, 2 KORTFILMER

KÄLLKRITIK

(21) Källkritik (Svenska) - Studi.se - YouTube

       Ring varandra (lista finns tilldelad).

       Svara på följande frågor:

1.     Sammanfatta, utifrån filmen, vad källkritik är?

2.     Enligt er, vad är det viktigaste som sägs i filmen?

       En av er skriver ner svaren och skickar till Nura.

RESONERA

(21) Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska - YouTube

       Ring varandra (lista finns tilldelad).

       Svara på följande frågor:

1.     Sammanfatta, utifrån filmen, hur man resonerar om olika källor.

2.     Enligt er, vad är det viktigaste som sägs i filmen?

       En av er skriver svaren och skickar till Nura.

 

3.      

ÖVNINGSUPPGIFT 3, SOCIALA MEDIA

o   Se filmen:

https://urplay.se/program/197520-orka-plugga-kallkritik-att-dela-pa-internet

Svara på följande frågor:

1.     Vem är det som skriver eller säger något och varför? För att tex sälja, berätta, roa eller påverka?

2.     Vilka risker kan finnas?

3.     Hur kan jag vara ansvarsfull när jag delar?

 

o   Ring upp varandra (lista finns tilldelad).

o   Diskutera svaren.

o   Skicka DINA svar till Nura.

 

o    

ÖVNINGSUPPGIFT 3, FILTERBUBBLA OCH FOTSPÅR

o   Se filmen:

https://urplay.se/program/197519-orka-plugga-kallkritik-om-digitala-fotspar-och-filterbubblor

Svara på frågorna enskilt:

1.     Vad är en filterbubbla och hur kan du undvika att hamna i en filterbubbla?

2.     På vilka sätt lämnar du digitala fotspår? Diskutera i gruppen avsnittet om digitala fotspår och filterbubblor.

3.     Kom fram till olika strategier för hur du kan undvika att hamna i en filterbubbla.

4.     Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med digitala fotspår och filterbubblor?

 

o   Ring upp varandra (lista finns tilldelad).

o   Diskutera svaren.

o   Skicka DINA svar till Nura.

 

 

ÖVNINGSUPPGIFT 4, KÄLLKRITIK

o   Titta på filmen:

http://urskola.se/Produkter/197514-Orka-plugga-Kallkritik-att-sokaoch-granska-kallor

o   Svara på följande frågor enskilt:

1.     Vad är en källa?

2.     Varför är det så viktigt att veta vilken källa en uppgift kommer ifrån?

3.     Varför är det viktigt att veta vem som står bakom en källa och vilket syfte källan har?

4.     Vad ska jag själv tänka på?

Sammanfatta med hjälp av Kolla Källans checklista:

KOLLA KÄLLAN CHECKLISTA

VEM HAR GJORT WEBBSIDAN? Är det en myndighet? En organisation? Ett företag? En privatperson? Någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

VARFÖR ÄR WEBBSIDAN GJORD? För att informera om något? Luras? Sprida en åsikt? Sälja något? Underhålla?

HUR SER WEBBSIDAN UT? Har den kontaktinformation? Fungerande länkar? Trovärdiga källhänvisningar? Senast granskad-datum?

KAN DU FÅ INFORMATION FRÅN ANDRA STÄLLEN? Har du jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor?

o   Ring upp varandra (lista finns dilldelad).

o   Diskutera svaren.

o   Skicka DINA svar till Nura.

ÖVNINGSUPPGIFT 5, ARBETA MED KÄLLKRITIK

Ni arbetar med den källkritiska metoden i par. Ring till varandra i teams.

 

I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:

 

·        Äkthet. Är källan vad den utger sig för?

·        Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare information?

·        Beroende. Är källan fristående och är informationen från källan beroende av andra källor

·        Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder källan?

 

Pröva metoden genom att granska:

 

1.     En bloggare

2.     En YouTuber

3.     En nyhetssajt

 

Ni beskriver resultatet. Använd så många begrepp som möjligt i din granskning. Vem blev mest respektive minst trovärdig.

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift, skriftligt.

Matriser

Hi Sv SvA
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift, skriftligt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan, informationshanteringsförmågan
Du visar att du kan föra enkla resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Du visar att du kan föra relativt utvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang om en källas användbarhet och trovärdighet
Metakognitiva förmågan
SVA
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.