👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babba

Skapad 2021-01-27 08:30 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Fördjupat arbete kring Babba på en 1-3 års avdelning
Förskola
Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Innehåll

Vart ska vi (Huvudsakliga mål):

Genom Babba läser vi tillsammans med barnen med hjälp av digitala och analoga böcker, vi besöker förskolans bibliotek för lässtunder samt upptäcker bokbussen som kommer och lämnar böcker till oss. Vi använder oss även av TAKK med barnen för att ge alla barn flera förutsättningar att förstå och uttrycka sig på.

Delmål 1:

Vi introducerar Babba genom att bland annat projicera, Läsa bok -Babblarna. och pratar om det som händer på filmen, hur Babba och Bobbo sitter ner och läser en bok tillsammans. 

Delmål 2:

Vi vill att barnen ska få en upplevelse av bokbussen och att det är därifrån vi kan låna och lämna tillbaka böcker som inte redan finns på förskolan. Vi lånar böcker som vi gemensamt läser med barnen på olika platser samt med olika medier.

Delmål 3:

Vi skapar vår egna Babba med hjälp av barnens fot.

 

Vad ska barnen kunna när vi nått vårt delmål?

Huvudmål:

Vi vill att barnen ska utforska sitt intresse för böcker samt skapa en lust att läsa och språka tillsammans. Fått ta del av nya TAKK tecken.

Delmål 1:

Vi vill att barnen ska få en förförståelse för babblarna var för sig och i dagsläget Babba, och det som symboliserar hen. Med hjälp av projektorn vill vi skapa en förförståelse för hur ett boksamtal kan se ut. Där Babba och Bobbo har bokläsning och samtal kring boken. Hur skapar vi tillsammans en lugn stund med böcker på Räkan samt i vårt förskolebibliotek?

 

Delmål 2:

Vi vill att barnen att ska få en upplevelse av bibliotek och att biblioteket kommer till oss. Vi samtalar om böcker och utforskar vilka böcker vi kan låna/reservera som sedan bokbussen levererar till oss.

 

Delmål 3:

Barnen får trycka sin fot för att skapa varsin Babba figur. När figuren har torkat får barnen även placera ögon på sin figur. 

Få en upplevelse av att skapa något enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18