👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riddartema-Byggen

Skapad 2021-01-27 08:39 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola F – 1
En del av det stora riddartemat där eleverna får bygga olika saker kopplade till riddare och drakar.

Innehåll

Mål

Eleverna ska kunna komma fram till ett gemensamt beslut genom samarbete.

Eleverna ska själva kunna söka på Google för att hitta information. 

Eleverna ska kunna följa en egengjord ritning.

Eleverna ska lära sig att acceptera ett demokratiskt beslut.

 

Metod

Med hjälp av lärplattor och Google söka idéer.

Genom att skapa en ritning tillsammans i mindre grupper som sen ska konstrueras i en modell i olika byggmaterial.

Bygga borgen tillsammans.

Vi kommer att utvärdera tillsammans med eleverna muntligt, med enkäter och dokumentera under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -