👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ger vi barnen en hållbar framtid

Skapad 2021-01-27 09:11 i Munsö förskola Ekerö
Förskola
Syfte: Hur ger vi barnen en hållbar framtid?

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16)

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 •  

Barnens intresse för målet/målen:

 Pyjamashjältarna, Daidalos

Barnens behov för målet/målen:

kunskap om hur världen är uppbyggd och hur barnen kan påverka sin framtid 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:
Förståelse för att olika val har betydelse.

Förstå vas är en kompis och hur är man en kompis  

Förmåga att ta ansvar.

Förståelse för begreppet hållbar och framtid.

En förståelse för vårat samhälle i närmiljön

En förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Förmåga och förståelse över olika material att skapa i

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

Vad är en kompis?

Vi ska börja med att ställa frågan Vad betyder hållbart? Vad betyder Framtid?

Titta på pyjamshjältarna och ta hjälp av dem 

Källsortera 

Skapa med återvingsmaterial Skapa staty Ugglis 

Maskarium

Plankan

Kartor

Uppdrag

Brevskrivning 

Gröna påsen och samtal i matsalen 

Vem är jag var bor jag ?

Göra ett val, vad är ett val? Diadlos

reflektions samlingen 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18