Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens

Skapad 2021-01-27 09:58 i Sörviks förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
I förskolan ser vi dagens teknik som verktyg. Verktyg som kan hjälpa oss att söka information, att skapa men också för att förflytta oss i tid och rum. I förskolans läroplan står tydligt framskrivet att alla barn har rätt till adekvat digital kompetens. Att aktivt använda dessa verktyg är därför en viktig förutsättning för att nå målet.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.
Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.
Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.(Lpfö 18, s.5).


Vi har ett kontinuerligt arbetssätt tillsammans med barnen där de ges tillgång till digitala verktyg av olika slag. Verktygen är barnens såväl som de vuxnas och är stor del av vår vardag. Vi ser att verktygen är något som barnen uppskattar då barn frågar när de behöver och vill använda verktygen. Vi ser även att det krävs ett arbete på olika sätt för att involvera och befästa verktyget hos fler barn för att fler ska visa intresse.
Verktygen kan vara skärmar, datorer, projektor, telefon och clevertouch.

Ett mål är att barnen ska veta att de när de vill och behöver kan ta fotografera något, söka sig kunskap eller på annat sätt kan använda tekniken. 

Etik
Med teknik kommer också ansvar. Just nu pratar vi mycket om vikten av etik vid fotografering. 

-Barnen frågar berörda om de får kort på personen eller personens tillhörighet.
-Vill man inte vara med på bild står man vid kompisen vid andra sidan kameran eller ges möjlighet att hantera kameran.
 (Därför syns inte alltid alla barn på bild, för att vi ger barnen ett val att delta eller inte. 

 

Vart ska vi?

Vi planerar att:

-Använda Bluebots

-Skapa egna 3D-figurer

-Göra egna filmer med appen Stopmotion

-Arbeta med green screen

 

Hur gör vi?


-använda oss av programmering med bland annat robotar, "Blue bots" för att arbeta med olika lösningar men också för att skapa förståelse för att någon ligger bakom strukturen, i det här fallet rörelsemönstret. Robotarna finns redan med i våra aktivitetskort men kommer användas mer i planerade aktiviteter framöver.

-skapa 3D-figurer av ritade alster, för att våga tänka stort. Vi tackar Jenny och Daniel som ger oss denna möjlighet =)

-göra egna filmer med hjälp av appen Stopmotion för att skapa liv åt barnens egna berättelser.

- manipulera egna bilder med green screen som verktyg för arbeta med källkritik. Allt vi ser är inte sant vilket är viktigt att belysa i dagens samhälle där vi konstant möter ett informationsflöde med bland annat bilder med olika budskap.

Genom att barnen själva får pröva och erfara dessa verktyg ger vi barn förutsättningar att utveckla kunskap om hur viktig tekniken är för vår vardag men också en ökad kunskap om hur mycket vi själva kan göra med hjälp av teknik.
Genom att manipulera bilder där barnen själva är en del av dem, ger vi barn förutsättningar för en viss förståelse att allt man ser inte är sant.

Dokumentationen kommer till stor del att utföras av barnen genom att ta kort som kontinuerligt sätts upp på väggarna för att finnas nära för samtal och reflektion både mellan barn och barn och vuxna. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: