👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att döda ett barn

Skapad 2021-01-27 10:35 i Gemensamt i Alingsås Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Stig Dagermans novell "Att döda ett barn" är skriven på ett vardagligt och avskalat sätt, men under ytan föreligger en ödesmättad stämning. Vardagslivet för de inblandade skildras innan en av dem oavsiktligt kör på ett barn. På grund av rubriken vet läsarna redan vad som kommer att ske, en berättarteknik som kallas plantering. I novellen förekommer parallellhandlingar, två händelseförlopp som utspelas samtidigt varvas. Vi skall nu läsa och se en filmatisering av novellen (https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864&t=393s) och därefter analysera den enligt frågorna som följer:

Innehåll

 

Analys av Stig Dagermans novell "Att döda ett barn"

 

 

 

 1. Var någonstans utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om miljön.

 

 1. När utspelar sig historien? Ge exempel på detaljer som säger något om tiden.

 

 1. I berättelsen följer vi två parallella handlingar. Vilka är de?

 

 1. Hur beskriver författaren själva kollisionen?

 

 1. Är barnet en pojke eller flicka? Motivera ditt svar.

 

 1. Vad får vi veta om personerna i berättelsen?

 

 1. Varför får vi inte veta mer om de enskilda personerna i berättelsen?

 

 1. Under hur lång tid utspelar sig historien?

 

 1. Vem är skyldig till barnets död?

 

 1. Ge exempel på upprepningar av vissa ord och uttryck. Varför väljer författaren dessa upprepningar, tror du?

 

 1. Är historien spännande? Motivera ditt svar.

 

 1. Tror du att författaren haft någon speciell avsikt med den här novellen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämning novellanalys "Att döda ett barn"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9