Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse på Fritids

Skapad 2021-01-27 10:44 i Spekerödskolan Stenungsund
Beskrivning av syftet med utevistelse för barn på fritids. Både den dagliga och den mer planerade.
Grundskola F – 2
Eleverna har utevistelse varje dag för att få ork och energi. Eleverna deltar både i planerade lekar och fri lek. Utevistelse innebär både lek och aktivitet på skolgården, samt i skolskogen.

Innehåll

Mål och Syfte 

Genom att vara utomhus får barnen större förståelse för sin närmiljö.

Utevistelsen gör att barnen på ett naturligt sätt tränar grov och finmotorik.

I leken bearbetar barnen sina upplevelser och vad de har lärt sig under dagen. De lär sig samarbete, turtagning och konflikthantering.

"Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande" - Lgr 11, kap 4. 

"Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling" - Lgr 11, kap 4.

Hur

Barnen vistas utomhus i olika miljöer i alla väder. På skolgården, på promenad eller i skolskogen. 

I viss mån kommer vi att ha planerad verksamhet såsom lekar och eller uppdrag. Där kommer vi pedagoger se till att eleverna utvecklar vissa förmågor mer. 

Genom vårt förhållningssätt visar vi eleverna hur man ska agera i naturen enligt Allemansrätten.

Samarbete tränas på ett naturligt sätt i leken, men också i förflyttningen mellan olika platser ( t ex gå två och två på led)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: