Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Åk 3, VT-21, NTA Förändringar

Skapad 2021-01-27 11:37 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med olika uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Vi får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • vattnets olika former
 • övergången mellan formerna
 • förklara olika begrepp
 • luftens grundläggande egenskaper
 • hur man kan dela upp (separera) olika lösningar och blandningar
 • genomföra enkla undersökningar
 • dokumentera sina undersökningar
 • göra förutsägelser och dra slutsatser

För att lära dig kommer du att:

 • utföra olika undersökningar/experiment
 • lyssna på genomgångar och diskussioner samt delta på dessa
 • observera och dokumentera experimenten

Du visar att du kan när:

 • ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
 • utföra enkla fältstudier, observationer och enkla undersökningar
 • separera lösningar och blandningar med enkla metoder 
 • jämföra och diskutera dina egna och andras resultat
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och rätt begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NTA Förändringar åk 3 VT-21

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Du kan inte ge exempel på egenskaper hos vatten och luft.
Du kan ge några exempel på egenskaper hos vatten och luft.
Du kan ge flera olika exempel på egenskaper hos vatten och luft.
Utföra enkla fältstudier, observationer och enkla undersökningar
Du behöver träna mer på att utföra enkla fältstudier, observationer och enkla undersökningar.
Du kan utföra enkla fältstudier, observationer och enkla undersökningar.
Du kan på ett väl fungerande sätt utföra enkla fältstudier, observationer och enkla undersökningar.
Separera lösningar och blandningar med enkla metoder
Du behöver träna mer på att separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan på ett väl fungerande sätt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jämföra och diskutera dina egna och andras resultat
Du behöver träna mer på att jämföra och diskutera dina egna och andras resultat.
Du kan på ett fungerande sätt jämföra och diskutera dina egna och andras resultat.
Du kan på ett väl fungerande sätt jämföra och diskutera dina egna och andras resultat.
Dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och rätt begrepp
Du behöver träna mer på att dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda rätt begrepp.
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använder rätt begrepp.
Du kan på ett väl fungerande sätt dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använder rätt begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: