👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DINOSAURIETEMA - Pedagogisk planering fritidshem Högadalsskolan

Skapad 2021-01-27 10:58 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 3
Dinosaurietema - fritidshem. Eleverna har uttryckt intresse för dinosaurier. Vi valde att börja arbetat med temat på fritidshemmet, åk 1.

Innehåll

Syfte: 

Syftet med undervisningen är att eleverna genom praktiskt och grupporienterat arbete ska få utforska temat: dinosaurer.
Vi kommer lära oss mer om ämnet tillsammans, både genom praktiskt skapande, grupparbete, egen research, lek.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att.

 • Lgr11
   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Lgr11
   skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Lgr11
   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

Vad eleven ska lära sig:

 • Vi kommer arbeta med temat dinosaurier under v. 5,6,8
 • Vi kommer visa faktafilm och introducera dem till vad dinosaurier är och hur jorden var då
 • Eleverna kommer få arbeta i smågrupper där de tillsammans ska ta fram en egen dinosaurie, detta genom mindmap, kolla fakta, undersöka och tänka kreativt. 
 • Bygga denna dinosaurie i annat material, ex.naturmaterial, ego eller kaplastavar. Utställning och presentation
 • Vi kommer leka lekar tillsammans på fritidgympan som är kopplade till dinosauretemat
 • Eleverna kommer få arbeta med trolldeg och skapa egna fossiler och vi pratar om vad fossiler är
 • Eleverna kommer få rita egna dinosaurer som vi kommer sätta upp på en vägg samt dinosauriepyssel
 • Utställning, utvärdering

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Eleven ges möjlighet att visa sina kunskaper genom praktiskt skapande, gemensamt arbete, diskussion och samtal

Utvärdering

 • Undervisningen utvärderas i slutet av temaveckorna. Vi går igenom vår utställning
 • Eleverna får berätta vad de lärt sig under veckan, om något varit svårt, vad de tar med sig, om vi gör temat igen med andra elever i framtiden, vad skulle de ge oss för tips då?

  Bild på vår dinosaurievägg med elevernas egna dinosaurier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11