Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2021-01-27 11:08 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vi gör en färgcirkel och blandar vattenfärger till rätt nyans, vi gör olika bilduppgifter som gör att vi upptäcker färgernas egenskaper och hur vi kan jobba med dem.
Grundsärskola 6 – 9 Bild Estetisk verksamhet
Livet utan färger vore tråkigt. Vi pratar färg och jobbar med färg och upptäcker hur man blandar olika färger, nyanser, valörer och hur man får färgernas intryck att förstärkas.

Innehåll

Kunskapskrav = det här ska kunna

 • Vilka färger som är grundfärger. Göra en färgcirkel med vattenfärger. Använda grundfärgerna och blanda orange, grönt och lila med hjälp av grundfärgerna.
 • Bygga en regnbåge med färgerna på rätt plats.
 • Vilka färger kompletterar, förstärker varandra. Göra en bild där du använder komplementfärgerna.
 •  Kalla och varma färger, vilka är det?. Vi utnyttjar det kalla och det varma i en bild.
 •  Innebörden av nyanser och valörer. Kunna göra en landskapsbild där du använder en färg i olika valörer.
 •  Upptäcka komplementfärger och varma och kalla färger, nyanser och valörer i olika konstnärers arbete
 • Begrepp: grundfärger, komplementfärger, kalla och varma färger, nyans, valör. färgcirkel.

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Vi diskuterar, gör bilder och pratar om resultatet. Vi arbetar med vattenfärger och färgpennor.

Bedömning = så här visar du vad du kan

Genom att delta i allt vi gör eller på annat sätt som du kommer överens om med din lärare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  1-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  1-6
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9

Matriser

Bl ES
Bild

Behöver utvecklas
E
C
A
Bildframställning
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och former.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och former.
Teknik
Kan med stöd medverka i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Kan medverka i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett delvis fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Kan på ett väl fungerande sätt arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
Arbetsprocess
Kan med stöd bidra till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Bidrar till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Kombinerar bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
Tolkning och förståelse
Utifrån undersökningar av reklam och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda några ämnes specifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material .
Kan med stöd ge utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan i egna frågor bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Bl ES
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • ES   skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Skapa genom bild och slöjd.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att framställa bilder och slöjdföremål.
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Skapa genom musik
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan delta i att sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden
Eleven kan sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att använda olika tekniker, redskap/verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Välja och använda olika instrument,ljud och rörelser.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven deltar i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på färger och former och hur de påverkar arbetet.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan delta i att undersöka hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att se på bilder/föremål och att berätta vad de ser. .
Eleven deltar i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
Eleven undersöker och beskriver vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender kan påverka individen.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven deltar i att undersöka hur musik kan påverka individen
Eleven undersöker och beskriver hur musik kan påverka individen.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: