👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi och globalisering

Skapad 2021-01-27 11:26 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Från den tidiga byteshandel mellan människor i olika byar har samhällsekonomin vuxit och blivit både global och mer komplex. En effekt av globaliseringen är att varor och tjänster nu utbyts mellan länder över hela världen. Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Vilka möjligheter och utmaningar innebär globaliseringen för individer, grupper, samhällen och för vår miljö?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Lärandematris

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Det ekonomiska kretsloppet
Samhällskunskap
Har grundläggande kunskaper om det ekonomiska kretsloppets olika delar. Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan föra enkla resonemang hur de olika delarna påverkar varandra.
Har goda kunskaper om det ekonomiska kretsloppets olika delar. Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Kan föra resonemang i flera led om hur de olika delarna påverkar varandra samt utgå från olika perspektiv.
Har mycket goda kunskaper om det ekonomiska kretsloppets olika delar. Kan använda sig av begrepp och modeller på ett mycket väl fungerande sätt. Kan föra resonemang i flera led om hur de olika delarna påverkar varandra samt utgår från flera olika perspektiv.
Globalisering
Geografi
Kan använda sig av begrepp och modeller som förklarar globalisering på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan på ett enkelt sätt förklara hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt se enkla orsaker och konsekvenser av detta.
Kan använda sig av begrepp och modeller som förklarar globalisering på ett relativt väl fungerande sätt. Kan på ett utvecklat sätt förklara hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt se några orsaker och konsekvenser av detta ur olika perspektiv.
Kan använda sig av begrepp och modeller som förklarar globalisering på ett mycket väl fungerande sätt. Kan på ett väl utvecklat sätt förklara hur olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt se några orsaker och konsekvenser av detta ur flera olika perspektiv.