Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtskapande i Bandlab - Åk 4

Skapad 2021-01-27 11:28 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Musik
Vi arbetar med digitalt musikskapande i Bandlab. Tanken är att projektet skall vara ett sätt för eleverna att få utforska sin kreativitet och utforska och förstå ramarna för vad som utgör en fungerande komposition utifrån framförallt tempo och harmonik.

Innehåll

Eleverna kommer v.3-8 att arbeta i programmet/onlinetjänsten Bandlab. Uppgiften är att skapa en låt i programmet. Vecka 8 skall låten lämnas in till mig. Här nedan kommer ett antal punkter som eleverna skall ha i åtanke då de skapar sin låt:

Form, Röd tråd, Uppbyggnad och Melodi.

 

 

Form

Intro

Vers

Refräng

Outro

 

 När låtar inte har sång i sig brukar man istället använda sig av bokstäver (A,B och C). Då säger man att låtarna består av olika delar:

A-del

B -del

C-del

 

 

Röd tråd

Musiken ska följa något sorts genomtänkt mönster. Det ska finnas återkommande tonslingor, ackordföljder eller rytmiska element.

 

 

 

Melodi 

Jag vill kunna höra vad som är melodin i din låt.

 

 

Uppbyggnad:

Bygg upp låten så att den blir intressant att lyssna på. Ett konkret sätt att göra detta på är genom att börja med ett eller ett fåtal instrument, och sedan lägga till fler instrument under låtens gång. Låten skall även ha en genomtänkt början och slut. Detta går ju in på form/struktur.

 

 

Bearbetning

När du har gjort din låt är det viktigt att bearbeta den innan du lämnar in den som "färdig produkt". Här är några konkreta tips på punkter att gå igenom när du bearbetar låten:

 

·       Ta fram och ta bort instrument under låtens gång för att skapa variation

 

·       Panorera

 

·       Ställ in volymen

 

·       Välj ut passande sound till beatsen

 

·       Reverb (hur stort rum skall instrument spelas i?).

 

 

Omdöme:

Efter att eleverna har lämnat in sina låtar kommer jag att bedöma den utefter läroplanen. Vi jobbar mot kunskapskraven åk 4-6, och där kan man läsa följande om de olika betygen:

 

Betyg E

"Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition".

 

Betyg A

 

"Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition".

 

 
 
 
 
 

 

Matriser

Mu
Matris Musik 4-6

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musikskapande
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition..
Praktiskt reflekterande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: