Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 2, vt -21, Berättande texter, faktatexter

Skapad 2021-01-27 11:32 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 2 Svenska
Du kommer att få skriva berättande texter och faktatexter på olika sätt.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Skriva texter med stor bokstav, punkt och med mellanrum mellan orden.
 • Skriva en berättelse med början, mitt och slut samt med en röd tråd.
 • Skriva en faktatext utifrån ett givet ämne.
 • Söka fakta ur någon angiven källa.

 

 

 

 

För att lära dig kommer du att:

 • Träna på att skriva meningar på olika sätt.
 • Skriva till sekvensbilder och andra bilder för att träna på den röda tråden (början, mitt och slut).
 • Skriva faktatexter gemensamt och enskilt.
 • Använda dig av stödord för att skriva faktatexter.
 • Skriva både för hand och på iPad.
 • Arbeta med kamratbedömning och träna på att bearbeta texter.

 

 

 

 

Du visar vad du kan när du:

 •  Skriver en berättande text  med början, mitt och slut, samt en röd tråd.
 • Skriver en faktatext.
 • Skriver texter med hela meningar, punkt, stor bokstav och mellanrum mellan orden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska, åk 2, vt -21, Texter

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan skriva med hela meningar med stor bokstav och punkt.
 • Sv   3
Du skriver ännu inte hela meningar med stor bokstav och punkt och mellanrum mellan orden.
Du skriver hela meningar med stor bokstav och punkt och mellanrum mellan orden.
Du skriver hela meningar med stor bokstav och punkt samt använder även utropstecken och frågetecken på rätt sätt i dina texter.

Ny rubrik

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan skriva en berättande text med början, mitt och slut.
 • Sv   3
Du skriver ännu inte en berättande text med början, mitt och slut.
Du skriver en berättelse med början, mitt och slut samt röd tråd.
Du skriver en berättelse med början, mitt och slut med en röd tråd och använder fler detaljer och målande beskrivningar.
Du kan skriva en faktatext om ett givet ämne med hjälp av en anvisad källa och stödfrågor.
 • Sv   3
Du skriver ännu inte en faktatext om ett givet ämne.
Du skriver en faktatext om ett givet ämne med hjälp av en anvisad källa och stödfrågor.
Du skriver en faktatext om ett givet ämne med hjälp av minst en källa och på ett självständigt sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: