👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtermin 2021 terminsplanering för modersmål I vietnamesiska

Skapad 2021-01-27 11:34 i Modersmålsenheten Helsingborg
Exempel på en terminsplanering i ämnet modersmål
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under vårterminen kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du ska fortsätta läsa och träna skriva nya bokstäver, kombinera konsonanter och skriva korta meningar. Du ska jobba med olika texttyper som är återberättande, beskrivande, instruktioner eller faktatext. Du ska även få träna enkla grammatik som är att skriva stor bokstav, punk, frågetecken, subjekt och verb. Du ska få leka och lära.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

...du tillsammans med dina kompisar ska utvecklar ditt modersmål genom att tala, samtal, läsa och skriva.

Du kommer att:

 • läsa olika slags texter
 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande texter, fakta texter, ...
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text, ...
 • ...

 Så här ska vi arbeta...

 
Repetera de tidigare kunskaperna.
 Vi kommer att arbeta med olika tema som du och dina kompisar varit med och bestämt. 
Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp men också enskilt, var och en. Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet. Du kommer att får visa dina kunskaper i läsa, tala, samtala och skriva på olika sätt.
 
Vi kommer att göra planeringar för de olika tema, som vi tillsammans valt:
 • Djur
 • Rymden
 • Världen omkring mig
 • Mina fritidsintressen
 • Familj
 • Om sig själv
 • Vad är favoritmat
 • Vem är min bästa vän
 • Min mest minnesdag

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • läser och förstår olika sorters texter
 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • ....

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml