Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel Comedy Queen

Skapad 2021-01-27 11:38 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska
I år ska vi göra bokcirkelarbete tillsammans med Christina, vår skolbibliotekarie. Boken vi ska läsa och prata om heter Comedy Queen. På ytan en rolig bok, men på djupet många svåra ämnen. Hoppas ni kommer att gilla den!

Innehåll

Det här ska du kunna när vi arbetat klart(=målen):

* Läsa med flyt och inlevelse.

* Delta aktivt i boksamtal.

* Framföra vad du tycker om texten du läst (gillar, inte gillar, frågor och mönster)

* Lyssna aktivt vid högläsning.

* Visa din läsförståelse genom att svara på frågor om texten.

* Göra sammanfattningar av det du läst.

* Skriva en text ur ett annat perspektiv än huvudpersonens.

 

Såhär ska vi arbeta för att du ska nå målen:

* Läsning hemma av vissa kapitel för att träna läsa med flyt och inlevelse.

* Samtal om texten i skolan enligt modellen Chambers textsamtal(gillar, gillar inte, frågor och mönster)

* Lyssna till högläsning av nästa kapitel. Christina eller Maria läser.

* Enskilt arbete med frågor till texten. Frågorna är på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

* Enskilt skriva en text om någon utav karaktärerna i boken efter att vi läst ut den.

 

Självklart engagerar du dig och tar ansvar för din inlärning.

Om du är frånvarande tar du igen missade arbetsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Bokcirkel Comedy Queen

Jag

----->
----->
----->
låter boken "bo i väskan"
 • Sv  E 6
har ofta glömt att ha med mig boken till skolan eller inte haft boken hemma så jag har kunnat göra min läsläxa.
har nästan alltid haft boken med mig i skolan och haft den tillgänglig hemma så jag kunnat göra min läsläxa.
boken har alltid varit tillgänglig hemma när jag velat göra läsläxan och den har funnits med i skolan till varje bokcirkellektion.
deltar på textsamtalet
 • Sv  E 6
genom att jag mest håller med andra i det som de säger.
genom att jag ofta själv berättar vad jag tyckte om, inte tyckte om eller frågor jag fått.
genom att jag ofta själv berättar vad jag tyckte om, inte tyckte om eller frågor jag fått. Jag återkopplar till vad kompisarna säger och vidareutvecklar resonemang
lyssnar aktivt när Christina läser högt och följer med i texten
 • Sv  E 6
ibland. Jag dagdrömmer mycket och tappar ofta bort mig.
för det mesta.
alltid.
svarar på frågorna skriftligt genom att
 • Sv  E 6
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är korta.
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är utvecklade.
jag löser de frågor som är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Mina svar är välutvecklade.
klarar att skriva en text om någon utav bokens karaktärer(ej Sasha)
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
genom att kortfattat skriva om någon situation och på ett ganska bra sätt ur den personens perspektiv
genom att skriva ganska utvecklat om en viktig händelse i boken och på ett bra sätt ur den personens perspektiv där personens känslor till viss del kommer fram
genom att skriva utvecklat om en viktig händelse i boken och på ett utmärkt sätt ur den personens perspektiv så att personens känslor kommer fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: