👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rådjuren Lektionsplanering v 5

Skapad 2021-01-27 12:00 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 5

 

Lektionsplanering Grupp: Rådjuret

 

Måndag: 1 feb- 21

 

Lektion 1:
Samling- samlingssången, klappa allas namn och uppmärksamma varje enskilt barn i gruppen. 

fortsätter med barns inflytande vid fruktstunden. TAKK, bilder och tal. 

Lektion 2:
Högläsning- Dela med sig. Projicera på väggen, barnen ska få möjlighet att berätta sagan och peka på bilderna. 

Lektion 3:
Rulla bollen till varandra. Även här uppmärksamma vem som rullar och vem som tar emot bollen. Barnen får själv välja vem de vill rulla till. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 3 feb- 21

 

 

Lektion 1:
Samling- Se måndagens planering. 

Lektion 2:
Hallen- gå ut 

Lektion 3:
Motorik utomhus med Babblarna. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 Ska vi gå ut på gården? Eller på promenad? 
hur gör vi i hallen? Utmaningar till varje barn, göra en nulägesanalys. 

 

 

 Motorikkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 4 feb- 21

 

Lektion 1:
Samling- se måndagens planering 

Lektion 2:
Högläsning - Dela med sig. 

Lektion 3:

EQ dockan glad.  Vi ska börja jobba med känslan glad. 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:


Ingångar till känslan glad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18