👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska JGR

Skapad 2021-01-27 12:21 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Det här är en övergripande planering över vad som ska hinnas med under terminen. Planeringen kan komma att ändras under terminens gång. För en detaljerad planering- se Teams, Klassanteckningsboken

Innehåll

Svenska med Jenny vt 21 

v.2 - v 10    Debattartiklar

 Ethos, pathos, logos

 Analysera struktur

Läsa artiklar och hitta argument

Öva på att argumentera emot

Skriva egen debattartikel/inlägg

v.9        Sportlov

v.11 -ca v 16: Fördjupningsarbete i grupper kring svenska Författare.

Söka fakta om författaren

Presentera ett verk eller en dikt

skapa en presentation

Öva på att tala inför en grupp

Arbetet presenteras i grupp för klassen. 

v.14        Påsklov

v.17 - v23:  Krigslitteratur:

Läsa böcker

se film

Analysera symboler och bildspråk

förstå människor i andra situationer

Hur detta ska redovisas är ännu inte bestämt. 

v.23    Avslutning