Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk 2, vt-21, Algoritmer

Skapad 2021-01-27 12:26 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Algoritmer åk 2
Grundskola F – 3 Matematik
Du kommer att få repetera talets värde, samt att lära dig hur du löser uppgifter med addition och subtraktion med hjälp av uppställning.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Begreppen uppställning, ental, tiotal, addera, subtrahera, övergång och växling.
 • Veta vad siffrorna i talen är värda (25 = 2 tiotal, 5 ental)
 • Räkna addition och subtraktion med uppställning, både med- och utan övergång.

För att lära dig kommer du att:

 • Få muntliga genomgångar.
 • Se på filmer.
 • Delta i samtal.
 • Samarbeta med andra och berätta hur du tänker (EPA).
 • Praktiskt arbeta med tal, tex bygga tal med ental och tiotal.
 • Använda digitala hjälpmedel.
 • Spela spel
 • Arbeta med olika uppgifter både skriftligt och muntligt

 

Du visar vad du kan när du:

 • Deltar aktivt under lektionerna.
 • Förklarar hur du löser uppgifter.
 • Gör utvärderingar och exit-tickets.
 • Gör en diagnos.
 • Gör ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Ma, åk 2, vt-21, Algoritmer

Algoritmer och positionssystemet

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Du ska kunna begreppen: uppställning, ental, tiotal, addera, subtrahera, övergång och växling
 • Ma   3
Jag kan några av begreppen.
Jag kan begreppen uppställning, ental, tiotal, addera, subtrahera, övergång och växling.
Jag kan begreppen uppställning, ental, tiotal, addera, subtrahera, övergång och växling. Jag använder begreppen på ett naturligt sätt när jag pratar kring matematik.
Positionssystemet
Du ska veta vad siffrorna i ett tal är värda, tex 25 = 2 tiotal, 5 ental
 • Ma   3
Jag är osäker på vad siffrorna i ett tal är värda.
Jag vet vilket tal som är ental och vilket som är tiotal och jag vet vad de är värda.
Jag vet vad siffrorna i ett tal är värda, både ental, tiotal, hundratal och tusental.
Algoritmer
Du ska kunna räkna addition och subtraktion med uppställning, både med och utan övergång.
 • Ma   3
Jag kan räkna addition och subtraktion med uppställning utan övergång.
Jag kan räkna addition och subtraktion med uppställning, både med och utan övergång.
Jag använder uppställning, både med och utan övergång, som en självklar metod när jag räknar addition och subtraktion inom talområdet 0-500.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: