Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering-matris VT 2021 kurs 1 GY

Skapad 2021-01-27 12:28 i Modersmålsenheten Helsingborg
Gymnasieskola
IndividuellT:Presentation av en vald punkt om Traditioner i BIH. Pawerpoint abete med bilder, ljud,tekst(skriftligt,muntligt). Egen,kamrats, lärarens bedömning/komentarer

Innehåll

 

 

Bedömningsmatris muntlig förmåga kunskapskraven för Modersmål, Gy 11.
  F-nivå E-nivå D-nivå C-nivå B-nivå A-nivå
   
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar,och gör förbättringar av, egna framställningar.
 
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
 
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
   
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
 
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
   
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 
 
 
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
 
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Bokredovisning
  E C A
Muntlig redovisning
 
Du presenterar din bok och du är förberedd och påläst. Du har förberett ett citat som du kommenterar.
Du presenterar din bok på ett intresseväckande sätt och det märks att du är väl förberedd och påläst. Du har ett väl valt citat som du kommenterar.
Du presenterar din bok på ett mycket intresseväckande sätt och det märks att du är väl förberedd och påläst. Du har ett mycket väl valt citat som du kommenterar och reflekterar kring.
Innehåll och textanvändning
 
Du har uppfyllt instruktionerna till skrivuppgiften och texten är så rik på innehåll att den i stort sett fungerar i sitt sammanhang. Du kopplar dina tankegångar till bokens innehåll.
Ditt innehåll är så självständigt och rikt på synpunkter som uppgiften kräver. Balans råder mellan konkreta exempel och övergripande resonemang.
Ditt innehåll är självständigt, fylligt och gärna originellt/ individuellt. Bokens handling har utnyttjats på ett sätt som tillför intressanta aspekter till läsningen.
Disposition och sammanhang
 
Det finns en tanke bakom ordningen på textens olika delar, även om den inte är helt tydlig. Läsaren har hjälp av rubriken, inledningen och avslutningen.
Din text är välstrukturerad, t.ex. genom styckeindelning markerad med konsekventa styckemarkeringar, inledning och avslutning samt sammanhangsmarkörer
Din text är väldisponerad, t.ex. genom god balans mellan olika delar, rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk
 
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. normer för skiljetecken och stor och liten bokstav. Talspråksuttryck använder du endast undantagsvis. Din text är till viss del anpassad till syfte och mottagare.
Ditt språk är tillräckligt välformulerat och varierat för att fånga och hålla kvar läsarens intresse. Du har anpassat stilen till den utredande texttypen, t.ex. genom sambandsord som visar på motsats såsom däremot, i stället, till skillnad från m.fl. Din text är anpassad till syfte och mottagare genom t.ex. ordformer, ordval eller läsartilltal.
Ditt språk är till största delen välformulerat, d.v.s. texten är som helhet lättläst, varierad och har övervägande goda formuleringar, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Din text är därmed väl anpassad till syfte, och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: