👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Använda och förstå en karta

Skapad 2021-01-27 13:06 i Almekärrsskolan Lerum
Att använda en enkel karta
Grundskola 3
Vi kommer under några veckor att arbeta med skolgårdskartan på fritids för att komplettera skolan. Syftet är att lära sig förstå en enkel kartas uppbyggnad samt kunna orientera sig i närmiljön.

Innehåll

Att använda och förstå en enkel karta

Vi arbetar med en enkel karta över skolgården.

Syfte

* Lek och rörelse i närmiljön för att väcka deras intresse och trivsel utomhus.

* Att orientera sig i närmiljön och förstå enkla kartors uppbyggnad.

* Att utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och förstå värdet av utevistelse.

* Undersöka, uppleva och upptäcka.

* Att träna på samarbete med andra.

 

Syfte utifrån kvalitet i fritidshem

Fritidshemmets mål i sitt arbete med aktivitet i utemiljö är att:

* Erbjuda eleven en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen (sid 11).

* Fritidshemmet ska bedriva en god och varierad pedagogisk verksamhet som stödjer barnens lärande och utveckling både enskilt och i grupp (sid 20).

Mål

Väcka intresse för att vara aktiv utomhus. Att kunna orientera sig med en enkel karta. Att eleverna ska känna att det roligt och nyttigt att förstå hur man använder en karta.

Mål för eleven

* Utveckla sin motorik och koordinationsförmåga.

* Utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära och leka.

* Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt att hantera eventuella konflikter.

Arbetssätt

Vi arbetar med en enkel karta över skolgården. Vi placerar ut bokstäver på skolgården som är markerade på kartan. Punktorientering - du letar upp olika platser som är markerade på kartan. Eleverna ska arbeta i grupper och genom detta lära sig att känna tillit till sin egen förmåga samt i det sociala samspelet med andra.

Undervisningen innehåll

* Samarbete

* Lek

* Diskussioner

* Regler

* Läsa instruktioner och orientera sig med hjälp av en karta.

Syfte och centralt innehåll från Lgr 11

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Dokumentation

Arbetet med dokumentation sker när eleverna får instruktioner till uppgiften. Vi observerar och skriver ner hur eleverna tar till sig instruktionerna, hur de sedan samarbetar/diskuterar uppgiften och hur de tillsammans löser uppgiften.

Utvärdering/bedömning

* Kunna läsa och förstå instruktioner

* Att kunna samarbeta

* Att delta aktivt

Vi kommer att låta eleverna kryssa i en talong med olika påståenden:

 

Kryssa svaret

Svårt

Lätt

Lagom

Var det lätt att förstå instruktionen

     

Gick det bra att samarbeta

     

Kände du dig aktiv när du jobbade med kartan

     

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -